Membrii Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în mediul şcolar s-au întrunit luni într-o primă şedinţă de lucru, la sediul MECTS, fiind abordate o serie de aspecte organizatorice cu privire la activitatea consiliului în raport cu obiectivul propus – iniţierea de campanii de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar.

Potrivit unui comunicat de presă al MECTS remis luni, în cadrul întâlnirii au fost fixate sarcinile pentru membrii Consiliului în funcţie de competenţe şi s-a stabilit un plan de acţiuni pe baza strategiei de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli, document elaborat în cadrul unui proiect cu finanţare europeană.

Totodată, consiliul a dezbătut variante pentru crearea sistemului de raportare şi monitorizare a cazurilor de violenţă şcolară prin fixarea setului de indicatori, definirea tipurilor de violenţă şcolară şi fişa de înregistrare a datelor.
De asemenea, s-a decis postarea pe site-ul Ministerului Educaţiei a tuturor documentelor ce privesc acest fenomen (strategia naţională, ghiduri, rapoarte) pentru a putea fi consultate de toţi cei interesaţi.

„Consiliul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în mediul şcolar va monitoriza şi evalua permanent modul de aplicare la nivel naţional a strategiei naţionale pentru combaterea violenţei în mediul şcolar”, precizează MECTS în comunicatul de presă. AGERPRES