Prima reuniune a Consiliului Consultativ al MEN a stabilit temele pentru viitorul cadru legislativ

Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă că, în cadrul primei reuniuni a Consiliului Consultativ, desfăşurată în zilele de 26 şi 27 iulie, la Bucureşti, au fost stabilite temele fundamentale care trebuie luate în considerare în elaborarea noului cadru legislativ: participarea la procesul educaţional, problema echităţii în ceea ce priveşte accesul la Educaţie şi problema calităţii actului educaţional.

“În cele două zile de lucru, Consiliul Consultativ a analizat statusul actual al sistemului educaţional românesc, a stabilit temele fundamentale de la care este necesar să pornească schimbările propuse pentru noul cadru legislativ (centrare pe elev, calitatea actului de învăţământ, conţinuturi bazate pe valori etc.), urmând ca, până la următoarea reuniune, să fie aduse propuneri concrete de soluţionare a problemelor identificate, pentru o lege nouă, sustenabilă, flexibilă, în acord cu valorile europene, dar şi cu cele legate de păstrarea şi cultivarea celor naţionale”, a precizat ministerul.

Conform aceleiaşi surse, ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a dorit să lanseze dezbaterile Consiliului Consultativ pornind de la o premisă prezentată în documente şi studii internaţionale “copiii care intră astăzi în clasa pregătitoare vor practica, la absolvirea studiilor, meserii care astăzi nici nu există”.

Potrivit MEN, în cadrul lucrărilor consiliului, a fost subliniată necesitatea de a avea ca punct de plecare profilul dorit al absolventului. Au fost discutate domeniile-cheie “în care se impune intervenţia”, cum ar fi curriculumul, evaluarea, formarea cadrelor didactice şi cariera didactică, managementul, finanţarea, structura organizaţională, dar şi probleme precum stabilirea nivelurilor şi ciclurilor de învăţământ, a filierelor şi profilurilor relevante, organizarea unor parcursuri educaţionale flexibile, modul în care se asigură tranziţia de la un ciclu/nivel la altul.

“De asemenea, s-a vorbit despre nevoia de a reduce discrepanţele dintre urban şi rural şi cum poate fi realizat acest lucru, despre modalităţile prin care este posibilă reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, despre faptul că este nevoie să se investească atât în baza materială, cât şi în formarea continuă a cadrelor didactice. (…) Una din concluziile la care s-a ajuns este că trebuie în mod imperios adresate problemele legate de învăţarea timpurie, de învăţământul primar şi gimnazial, astfel încât să obţinem baze solide pentru învăţământul terţiar”, se mai arată în comunicat.

Totodată, a fost adus în discuţie rolul cadrului didactic în societatea contemporană. “S-a pus accent pe ideea că este nevoie de o transformare radicală, una prin care corpul de cadre didactice să fie cel care aduce schimbarea şi să fie perceput de societate ca atare. Devine mai evident decât oricând: educaţia nu reprezintă un cost, ci o investiţie”, a subliniat MEN. AGERPRES