catrinoiu_constantin1.jpgAbsorbţia fondurilor structurale de către autorităţile publice locale are o importanţă aparte pentru România. In primul rând, este vorba despre faptul că peste 70% din fondurile structurale au ca destinatar autoritati publice locale. Exista insa unele impedimente care îngreunează procesul de absorbţie a fondurilor structurale.

Cu toate aceste impedimente, pe parcursul ultimilor ani, municipalitatea oraşului Bicaz se poate mândri cu o serie de realizări deosebit de importante pentru locuitorii săi. Primarul Constantin Catrinoiu, alături de echipa de consilieri locali, a pus în practică o serie întreagă de proiecte, menite să ducă la creşterea gradului de dezvoltare a întregului oraş şi la îmbunătăţirea simţitoare a nivelului de trai al bicăzenilor.

La Grupul Şcolar din oraş vor fi efectuate lucrări ample, prin intermediul unei finanţări din fonduri europene. Proiectul se numeste „Reabilitarea, extinderea si dotarea Grupului Școlar Bicaz in vederea imbunatatirii sistemului de invatatmant”, în conformitate cu cerinţele Programului Operațional Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de intervenție 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continuă.

Proiectul face referire la reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grupului Şcolar Bicaz şi prezintă un complex de obiective care au ca şi scop creşterea calităţii şi îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale din cadrul Grupului Şcolar Bicaz. Starea tehnică şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie. Astfel, clădirea Grupului Şcolar va fi extinsă cu încă patru săli de clasă, doua laboratoare si un cabinet medical. De asemenea, urmează să fie făcute dotările necesare, iar sala de sport, atelierele scoala, cantina şi internatul din cadrul insituţiei vor fi supuse unor lucrări de reabilitare termică.

Proiectul acesta a fost depus la ADR Nordest şi s-a primit confirmarea că a trecut cu brio de prima etapă de selecţie. Valoarea acestui proiect este de 9.430.994,42 lei, din care 7.529.965,57 lei – Fonduri de la Uniunea Europeană, 1.505.286,08 – TVA şi 395.742,77 lei – contribuţia Consiliului Local Bicaz.