primaria_oradea.jpgPrimăria Oradea a informat miercuri că a transmis adrese către Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru modificarea HG 1618/2009, prin care fondul de salarii al angajaţilor din sistemul de învăţământ a fost stabilit pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pe an.
Potrivit unui comunicat al primăriei, modificarea hotărârii de guvern din 23 decembrie 2009 se impune, întrucât din analiza efectuată pe baza ştatelor de personal ale unităţilor de învăţământ din luna ianuarie, se constatată că fondurile alocate cheltuielilor de personal prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice nu asigură plata integrală a salariilor în toate şcolile din municipiu pentru luna martie.

Din execuţia anului trecut, care a fost de 112.944.153 lei, rezultă că sumele repartizate în urma calculării pe baza standardelor de cost a fondurilor destinate cheltuielilor de personal sunt de 103.486.250 lei la un număr de 37.410 elevi/preşcolari. Reiese astfel, un cost mediu unitar de 3.019,09 lei/elev, cel alocat efectiv fiind de doar 2.766 lei/elev. Se solicită suplimentarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea cheltuielilor de personal din învăţământ şi introducerea unor criterii de repartizare a acestor fonduri, care să ţină seama şi de gradul de pregătire a profesorilor. Actuala propunere, neţinând seama de acest criteriu, face ca şcolile din mediul rural, cu un număr mare de profesori suplinitori, să aibă un excedent de fonduri, în timp ce şcolile din municipiile reşedinţă de judeţ, cu profesori care au toate gradele didactice sunt subfinaţate.

Având în vedere că Primăria este doar o instituţie intermediară, care primeşte fonduri de la bugetul de stat şi pe care le transferă unităţilor de învăţământ şi care nu are posibilitatea legală de a suplimenta fondurile necesare salariilor profesorilor, solicită implicarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor şi a Instituţiei Prefectului în remedierea acestor deficienţe de salarizare, pentru ca procesul de învăţământ în municipiu să se poată desfăşura normal. AGERPRES