Primăria Sectorului 1 a anunţat marţi că acordă elevilor care au rezultate bune la învăţătură patru categorii de burse (burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social), dar şi burse cu caracter ocazional care se acordă în situaţii excepţionale şi numai o singură dată pe semestru.

Pentru primul semestru al anului şcolar 2012-2013, Primăria sectorului 1 va oferi burse pentru 10.426 de elevi de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat. Cuantumul unei burse pentru toate categoriile menţionate este de 130 de lei/lună/elev.
Criteriile de acordare pentru fiecare categorie de burse în parte sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.576/2011 cu completările ulterioare.

Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri: au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale; au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

Bursele de performanţă se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele.

Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10.
Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.
Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional sau se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului. Această categorie de burse este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.
Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor. Aceste burse se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali. Acestea se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor.

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie sau medicul de la cabinetul şcolar.
De asemenea, mai primesc burse sociale elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie şi nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp, în zonele montane.

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie. AGERPRES