Primăria Sectorului 3 acordă aproape 4000 de burse elevilor

negoita_liviu.jpgPrimarul Liviu Negoiță a propus Consiliului Local al Sectorului 3 adoptarea unei Hotărâri privind aprobarea cuantumului unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a numărului estimat al acestora la nivelul unităților de învățământ preuniversitar aflate în administrarea sectorului 3.

Astfel, se vor acorda burse școlare pentru 3938 de elevi în valoare de 130 lei, pentru semestrul II al anului școlar 2011-2012 și pentru semestrul I al anului școlar 2012-2013.

Acestea se acordă în conformitate cu prevederile art.105, al. 2, lit d din Legea Educației Naționale nr.1/2011:

al. 2) “Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru următoarele categorii de cheltuieli:
lit. d) cheltuieli cu bursele elevilor”.

Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație, iar cuantumul unei burse acordate și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărârea Consiliului Local. Bursele de care pot beneficia elevii sunt: burse de performanță, de merit, burse de studiu și burse de ajutor social. Precizăm că un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau cea care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

Criteriul general de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat a fost stabilit prin Ordinul nr. 5576/2011 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.