Prima sesiune a examenului de bacalaureat 2010 începe luni, 15 februarie, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română (proba A), informează un comunicat de presă al ministerului Educaţiei.

Proba se va desfăşura în zilele de 15, 16 şi 17 februarie, iar pentru susţinerea ei s-au înscris 204.708 elevi, repartizaţi în 1.411 centre de examen. Pe zile, a fost stabilit următorul desfăşurător: 83.233 de candidaţi pe 15 februarie, 75.689 pe 16 februarie, respectiv 45.778 pe 17 februarie.

Opt elevi au solicitat recunoaşterea/echivalarea probei, întrucât deţin un certificat de competenţă lingvistică în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Educaţiei. Potrivit calendarului examenului de bacalaureat, evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă va avea loc între 17 şi 19 februarie 2010. Numărul total de elevi înscrişi este 9.228 (limba croată – 34, limba maghiară – 8.276, limba germană – 758, limba sârbă – 29, limba slovacă – 74, limba turcă – 11 şi ucraineană – 46.) Pe zile, candidaţii au fost repartizaţi după cum urmează: 17 februarie – 3.945. 18 februarie – 3.652 şi 19 februarie – 1.631.


Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale şi itemi corespunzători descriptorilor competenţelor din programele pentru bacalaureat. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, precum şi la proba orală de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare, precizează MECTS.


Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional.


Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE.


Suplimentul descriptiv al certificatului de competenţă conţine descrierea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă ale candidatului şi se va completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului. Un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat. Pentru prima oară în istoria postdecembristă a bacalaureatului, examenul începe în timpul anului şcolar şi nu la sfârşitul acestuia.


< "Este pentru prima dată când sistemul de învăţământ preuniversitar desfăşoară examenul de bacalaureat în timpul anului şcolar. Primul meu apel se îndreaptă către elevii de clasa a XII-a. Nimic din ceea ce înseamnă Bacalaureatul 2010 nu este făcut în defavoarea voastră! Acţiunile Ministerului Educaţiei şi ale profesorilor urmăresc un singur lucru: interesul vostru educaţional şi pregătirea voastră pentru viaţă! Vă doresc concentrare maximă şi succes la toate probele!Ministerul Educaţiei vrea un examen care să se deruleze calm, fără a crea emoţii candidaţilor. Solicit Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare implicare şi responsabilitate, în aşa fel încât să fie prevenită orice deficienţă. Tot ceea ce înseamnă elaborare, corectare şi transmitere de subiecte trebuie făcute ireproşabil. Este esenţială totodată comunicarea în timp real cu centrele de bacalaureat în vederea găsirii de soluţii optime pentru situaţiile punctuale", a declarat secretarul de stat în pentru învăţământ preunivesitar Oana Badea. Totodată, reprezentantul MECTS a lansat un apel apoi către profesori, membri în comisiile judeţene de Bacalaureat să respecte prevederile Metodologiei, să fie responsabili, „oneşti” în supravegherea şi evaluarea candidaţilor. „Fiecare membru al Comisiei judeţene îşi ia un angajament scris, pe care trebuie să îl respecte. În caz contrar, va fi sancţionat potrivit metodologiei. Rolul dvs. în derularea bacalaureatului este unul singur: acela de a crea cadrul optim pentru ca elevii să fie evaluaţi corect”, a atenţionat Badea.AGERPRES