În această perioadă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău finalizează online, pe platforma Teams, cursurile a două noi programe postuniversitare: Securitate Cibernetică şi Formarea competenţelor de recunoaştere a învăţării anterioare.

Astfel, în luna iunie au susţinut examenul de certificare absolvenţii programului intitulat Formarea competenţelor de recunoaştere a învăţării anterioare. Organizarea acestui curs este rezultatul proiectului MUINÍN – Confidence Recognition of Prior Learning, derulat în parteneriat cu EQUAL IRELAND (coordonator proiect), TUCEP Perugia, Aristotle University of Thessaloniki şi WUSMed – World University Service of the Mediterranean. Acest proiect Erasmus+ a fost  finalizat, în august 2019, iar Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este primul partener care a implementat acest program.

În luna iulie, vor fi certificați absolvenții primei promoții în domeniul Securitate Cibernetică, care a avut lectori/specialiști de la firma Key IT Services București. Acest program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă a fost inițiat odată cu înființarea, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a Centrului de Securitate Cibernetică, recunoscut pe plan național și premiat cu Diploma de Excelență în cadrul Galei Edumanager.ro din noiembrie 2019.

Planul de învăţământ al programului de studii postuniversitare Securitate Cibernetică cuprinde următoarele cursuri: Elemente introductive în securitate cibernetică, Securitatea cibernetică a sistemelor informatice, Securitate cibernetică a dispozitivelor mobile și Evaluare de securitate cibernetică. Cu această structură şi cu o abordare bazată, preponderent pe teme practice, programul răspunde nevoilor stringente ale instituţiilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în cadrul cărora există o lipsă acută de specialiști în domeniul CyberSecurity.

Prin acest demers, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se aliniază priorităţilor prevăzute în Strategia de Securitate Cibernetică a României, care subliniază necesitatea creșterii capacităților tehnice și a competențelor resursei umane în scopul realizării obiectivelor de securitate națională. Următoarele serii vor fi organizate începând din toamna acestui an.