univ danubius probatiune.jpgPentru studenții Universității “Danubius” din Galaţi, sfârșitul lunii martie a însemnat, printre altele, primele informații despre o nouă oportunitate în carieră, respectiv, profesia de consilier de probațiune. Sala de curs B1 a fost neîncăpătoare pentru studenții danubieni, care s-au pregătit cu întrebări pentru întâlnirea cu specialiștii în probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Galați.

Pregătiți să îi lanseze pe tinerii studenți în această profesie, Sorina Vîrgolici – șef al Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Galați însoțită de consilierii de probațiune – Emanuela Roxana Iorga și Viorel Milea, au dezbătut un studiu de caz privind întocmirea unui dosar pentru probațiune.

Studenții au fost familiarizați cu definirea identității probațiunii, ca parte a sistemului de justiție penală, abordarea fiind făcută din perspectiva valorilor care orientează activitatea de probațiune: respect pentru persoane, valoarea umană, integritate și intimidate, deschidere și responsabilitate, echitate, principiul minimei intervenții, principiul normalizării, al intervenției oportune etc. De asemenea, au fost dezbătute aspecte relevante cu privire la rolul îndeplinit de această instituție în cadrul actului de justiție, fiind subliniat faptul că probaţiunea promovează şi execută măsurile şi sancţiunile noncustodiale prin sprijinirea persoanelor care au comis infracţiuni să respecte legea, contribuind astfel la creşterea gradului de siguranţă socială.

Domeniul probațiunii reclamă un set de aptitudini, metode, tehnici și proceduri/standarde specifice pe care cei mai mulți dintre consilierii de probațiune nu le-au achiziționat în școală. În înfăptuirea actului de justiţie, munca personalului din serviciile de probaţiune constituie un sprijin pentru judecători şi procurori, competenţa şi îndeplinirea corectă a sarcinilor ce revin acestei categorii de personal jucând un rol important în procesul de individualizare a pedepsei, de executare a sancţiunilor neprivative de libertate, de asistare şi consiliere a victimelor infracţiunilor.

Trebuie să menționăm faptul că profesia de consilier de probațiune nu reprezintă o noutate pentru studenţii universităţii, unii dintre fiind voluntari în cadrul Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Galați, în baza protocolului încheiat în acest sens.

Această întâlnire a fost ocazionată de organizarea mesei rotunde cu tema “Oportunități în carieră: profesia de consilier de probațiune”, în cadrul Cercului Științific Studențesc “Nicolae Titulescu”, sub îndrumarea cadrelor didactice de la Facultatea de Drept.