Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) va lansa, începând cu anul universitar 2010-2011, primul program de masterat din România în domeniul evaluării proiectelor, programelor şi politicilor publice europene şi naţionale.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior, programul de masterat denumit „Evaluarea Politicilor şi a Programelor Publice Europene”, acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, va oferi pregătire academică de specialitate într-un domeniu mai puţin explorat în România, dar foarte important pentru creşterea capacităţii de elaborare a politicilor publice şi de reformare a cheltuielilor bugetare.

Pentru anul universitar viitor, vor fi scoase la concurs 30 de locuri pentru studenţii interesaţi. Formularul de preînscriere şi informaţii detaliate referitoare la procesul de admitere pot fi accesate la adresa www.dri.snspa.ro Programul de studii va oferi un suport teoretic şi metodologic pentru formarea unor specialişti apţi să deruleze procese de evaluare atât în sectorul privat cât şi în cel public.

Totodată, programa de studii oferită va fi una multidisciplinară şi va aborda subiecte precum aspecte teoretice ale procesului de evaluarea a politicilor publice, chestiuni referitoare la analiza cost-beneficiu şi la cea cost-eficacitate, analizarea metodelor şi tehnicilor de cercetare socială şi a celor de evaluare specifice diferitelor domenii, precum şi alte aspecte relevante pentru procesul de evaluare cum sunt finanţe publice, economie, politici publice.AGERPRES