scoala ion creanga.jpgCu puţin timp în urmă, graţie finanţării pe care Şcoala „Ion Creangă” din Suceava a obţinut-o de la Comisia Europeana, prin intermediul ANPCDEFP, un grup de cinci elevi şi trei cadre didactice au participat la prima întâlnire de proiect organizată de partenerii spanioli.

Este vorba despre proiectul „Who’s afraid of the big bad wolf? Predators in nature and culture” ce urmeaza să se deruleze în perioada 2011-2013 şi la care colaborează şcoli din Polonia, Norvegia, Estonia, Italia, Islanda, Lituania, Portugalia, Slovacia, Spania şi Şcoala „Ion Creangă” Suceava.

Scopul principal al acestei colaborări este acela de a facilita intercunoaşterea partenerilor prin intermediul studierii moştenirii naturale şi culturale a fiecăruia dintre ei, aceasta pe lângă faptul că se urmăreşte şi conferirea dimensiunii europene procesului educaţional desfăşurat în toate şcolile partenere.

Dintre obiectivele urmărite menţionăm:

– cunoaşterea prădătorilor din perspectivă biologică;

– crearea unui model pedagogic bazat pe activităţile extracurriculare ca bază a unei noi strategii a învăţării;

– cunoaşterea celor mai importante creaţii din cultura partenerilor relative la prădători, ca premisă a educării interculturale

– oferirea de alternative plăcute pentru învăţarea biologiei/ştiinţei prin relaţionarea directă între teorie şi activităţile practice, observative;

– înţelegerea problemelor de management a vieţii lumii sălbatice, a legislaţiei în domeniu, a nevoii de protejare a diversităţii naturale;

– exersarea unor comportamente faţă de lumea sălbatică, în general, şi faţă de prădători, în special;

– dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză;

– exersarea/dezvoltarea competenţelor de utilizare a surselor multiple de informare;

– exersarea competenţelor TIC.

„Prima întâlnire de proiect a fost organizată de colegii noştri catalani de la IES Montbui, o şcoala situata în Santa Margarida de Montbui, la vreo 70 km de Barcelona. Întâlnirea desfăşurată între 17-21 octombrie 2011 ne-a oferit posibilitatea să cunoaştem un alt sistem educaţional şi să ne cunoaştem numeroşii parteneri. Am desfăşurat atât activităţi strict subsumate proiectului (prezentarea unor situaţii statistice, a habitatului şi a legislaţiei privitoare la prădătorii din fiecare ţară parteneră, stabilirea unor scheme de analiză a prădătorilor, creionarea modalităţilor de realizare a cardurilor de identitate a acestora), cât şi a unor activităţi culturale împreună cu copiii din şcoala gazdă, de frumoasă apreciere bucurându-se workshopul muzical coregrafic în care ne-au antrenat pe toţi, ocazie cu care am cunoscut armonia şi ritmurile muzicii catalane.Am vizitat şi numeroase obiective turistice din Barcelona – Sagrada Familia şi Catedrala Municipala, Muzeul de ciocolată, Montjuic, Parcul de distracţii Tibidabo, Parcul Guell, Fântâna Magică,etc”, a declarat prof. Oltea Prelucă, coordonatoarea echipei de proiect.

Un moment special a fost cel în care elevii suceveni s-au prezentat în faţa partenerilor. Îmbrăcaţi în strai popular bucovinean, i-au întâmpinat la intrarea în sală cu pâine adusă de acasă şi sare, au prezentat materialele video pregătite şi au oferit fiecăruia dintre participanţi mici daruri: numeroase pliante, ouă încondeiate, ciocolăţele, şerveţele ţesute.

„Greul abia acum începe. Suntem siguri însă că vom avea satisfacţii de pe urma muncii noastre.Vom munci şi vom învăţa în acelaşi timp. Vom învăţa despre noi şi despre alţii. Despre mediu şi despre oameni. Despre echilibrul natural şi despre obligaţiile omului, fiinţă ce se consideră superioară, faţă de mediul în care trăieşte, faţă de celelalte fiinţe vii de care, din păcate, pare să nu-i mai pese în ultima vreme. Despre şcolile europene şi despre visurile, speranţele şi idealurile copiilor din aceste şcoli. Toate, cu generosul ajutor financiar al Comisiei Europene prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii/Long Life Learning”, a mai spus prof. Oltea Prelucă.