mateias_deliaUn articol de Dr. Delia E. Mateiaș, Specialist Leadership și Inteligență Emoțională, Acreditat EITRI

Problematica dezvoltării competențelor de leadership pentru o carieră în domeniile STEM-Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică capătă în zilele noastre o conotație mult mai amplă și valoroasă, pe fondul inițiativelor dezvoltării durabile și al învățării pe tot parcursul vieții. În acest context, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C.) din cadrul Universității POLITEHNICA din București (UPB) susține și promovează accesul la cariere în domeniul STEM prin oferta complexă de seminarii/workshopuri în domeniile leadership-ului și al serviciilor integrate de orientare și consiliere în carieră.

Cercetătorii și practicienii definesc integrarea viitorilor specialiști în STEM, într-un mediu de lucru globalizat, prin prisma formării competențelor de specialitate și a celor de leadership. În scopul susținerii mobilității și inserției absolvenților este important să se evalueze competențele hard și soft, definite drept competențe asociate pentru un specialist în STEM. Spre exemplu, un raport recent publicat de către Consiliul de Afaceri din Australia (BCA) relevă faptul că absolvenții în domeniul tehnic prezintă o capacitate redusă de integrare comparativ cu cerințele comunității de lucru. Un model de dezvoltare a abilităților de leadership prin aportul învățării bazate pe proiecte (ex. Universitatea Queensland, Facultatea de Inginerie) are rolul de a stimula lucrul în echipă, comunicarea, creșterea nivelului de interacțiune, respectiv de leadership.
Mobilitatea globală a specialiștilor în STEM și integrarea acestora în medii multiculturale, în domeniul tehnic sau în cel de afaceri, au fost evidențiate drept aspecte-cheie, necesare a fi abordate. Dat fiind faptul că abilitățile de leadership se pot dezvolta pe tot parcursul vieții, este recomandată inițierea unui plan de dezvoltare și actualizare a potențialului de leadership pentru studenți, viitori lideri în STEM. Stimularea gradului de conștientizare și monitorizare a abilităților de leadership proprii și ale celorlalți determină modificarea sau asigură progresul potențialului de leadership atât la nivel personal, cât și la nivelul echipei/organizației, cu reflectare în performanță. Astfel, se poate asigura dezvoltarea holistică a viitorului candidat în perspectiva imperativelor pe piața muncii de înțelegere a mediului de lucru și aplicare a soluțiilor într-un context global.

*****
Aria de interes a Dr. Delia E. Mateiaș este comportamentul organizațional și performanța, cu precădere dimensiunile de Leadership, Antreprenoriat și Inteligență emoțională în context inter și transdisciplinar. Dr. Mateiaș a finalizat un program de doctorat în domeniul „Leadership și Inteligență Emoțională” asigurată de o bursă Fulbright, la Universitatea George Washington și Academia Română. De asemenea, a absolvit un program de masterat în domeniul „Leadership și Management”, cu o bursă UNDP, Universitatea Newcastle, Marea Britanie.
Cercetător Fulbright, Comisia Europeană și busier UNDP, cu peste 15 ani de expertiză transdiscipinară în cercetare și dezvoltare, agenda de cercetare a dnei Dr. Mateiaș vizează relația triadică-experiențială dintre antreprenoriat, leadership și inteligență emoțională, cu aplicații în STEM. Astfel, prin analize complexe de date (big data analysis), se poate contribui la obiectivul strategic de a susține procesul decizional în mediul educațional și cel de afaceri.

Autorul articolului lansează un apel în scopul dezvoltării de proiecte de cercetare în domeniul de referință. Dr. Delia E. Mateiaș poate fi contactată la adresele de email delia.mateias@upb.ro și delia.mateias@gmail.com.