titularizare_1.jpgPeste 2.400 de candidaţi s-au înscris pentru a participa miercuri în Capitală la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învăţământul preuniversitar, potrivit unui centralizator al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (IŞMB).

Accesul candidaţilor în săli va fi permis, cel mai târziu până la ora 9,00, pe baza buletinului/cărţii de identitate sau paşaportului, potrivit instrucţiunilor referitoare la desfăşurarea examenului.
Pentru redactarea lucrărilor se va folosi cerneală sau pix de culoare albastră, desenele şi graficele putând fi executate şi cu creionul negru.

Potrivit instrucţiunilor, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor în sălile de concurs cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă, însă pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina ”economic-administrativ-poştă”.
„Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala decât dacă predă lucrarea, subiectul şi semnează de predare”, potrivit aceloraşi instrucţiuni.

Totodată, candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă. Cei care vor fi surprinşi copiind în timpul desfăşurării probei scrise sau cei care au asupra lor telefoane sau alte mijloace de comunicare vor fi eliminaţi din concurs şi nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice/ catedre în anul şcolar 2015 – 2016.

În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sala de examen.

Baremele de corectare vor putea fi consultate după finalizarea probei scrise, iar acestea vor fi afişate la loc vizibil.

Contestaţiile se vor depune la sediul IŞMB pe 20 iulie, până la ora 21,00, şi pe 21 iulie, până la ora 15,00. AGERPRES