Proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, în anul şcolar 2017 – 2018, va avea loc pe 18 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Potrivit ordinului de ministru, efectuarea inspecţiilor de specialitate se va face până pe data de 1 iunie 2018.

Afişarea rezultatelor la proba scrisă va fi făcută pe 24 iulie, iar înregistrarea contestaţiilor – în aceeaşi zi şi în ziua următoare – 25 iulie. Afişarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestaţiilor, este programată pentru 27 iulie 2018.

Subiectele, baremele de evaluare, modelele/ modelele-cadru de subiecte şi bareme pentru proba scrisă sunt elaborate în conformitate cu tematica şi bibliografia aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, pentru fiecare disciplină de examen, de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, căruia îi revine integral responsabilitatea respectării legislaţiei şi a procedurilor privind securizarea subiectelor. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare asigură traducerea subiectelor şi baremelor de evaluare pentru proba scrisă, conform solicitărilor inspectoratelor şcolare, centralizate la Comisia naţională. Modelele/ modelele-cadru de subiecte şi bareme elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare sunt accesibile candidaţilor pe site-ul www.definitivat.edu.ro. Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor şi a baremelor de evaluare sunt numiţi prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi răspund pentru adecvarea şi acurateţea subiectelor elaborate, pentru încadrarea în programa aprobată şi pentru nivelul de dificultate a subiectelor, în acord cu scopul examenului„, după cum prevede metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ.

Conform sursei citate, proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00 – 8,45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

„Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/ facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/ materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Candidaţii care introduc în sala de examen materiale nepermise, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei de examen, situaţie în care asistenţii supraveghetori sau membrii comisiei de examen încheie un proces-verbal”, prevede aceeaşi metodologie. AGERPRES