Proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ (anul şcolar 2017-2018) se va desfăşura pe 18 iulie 2018. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, înscrierea candidaţilor care doresc să participe se face la unităţile de învăţământ, până în data de 9 octombrie 2017, inclusiv.

Celelalte etape prevăzute în calendarul de organizare şi desfăşurare a acestui examen, aprobat prin ordin de ministru, sunt următoarele: emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene/a Municipiului Bucureşti (până la 2 octombrie 2017), transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratele şcolare judeţene/ISMB în paralel cu verificarea şi avizarea acestora (până la 9 octombrie 2017), respectiv informarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere (9 – 31 octombrie). Inspecţiile de specialitate vor fi efectuate până la 1 iunie 2018.

Ulterior (3 – 10 iunie 2018), în vederea susţinerii probei scrise, dosarele de înscriere ale candidaţilor din baza de date vor fi completate şi validate.

Prima afişare a rezultatelor înregistrate de participanţii la proba scrisă va avea loc în 24 iulie, urmând ca în aceeaşi zi şi în următoarea să fie depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în intervalul 25 – 27 iulie.

Afişarea rezultatelor finale este programată în data de 27 iulie.

Listele nominale cu candidaţii admişi vor fi transmise la Ministerul Educaţiei Naţionale în săptămâna 30 iulie – 3 august, ministerul urmând să valideze rezultatele examenului prin ordin de ministru. AGERPRES