Probleme de actualitate pentru învăţământul superior românesc vor fi dezbătute la întâlnirea Consorţiului Universitaria, care va avea loc de joi până duminică la Tulcea, organizator fiind Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti.

Rectori, prorectori, preşedinţi de Senat, directori administrativi, decani şi reprezentanţi ai studenţilor din cele cinci universităţi din Consorţiu vor dezbate probleme de actualitate pentru învăţământul superior românesc. La reuniune participă şi ministrul Educaţiei Naţionale, Pavel Năstase, preşedintele Senatului ASE, şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, rectorul Universităţii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iaşi, precizează într-un comunicat al ASE.

Cei peste 70 de participanţi vor dezbate teme concrete ale problematicii învăţământului universitar din România, structurate pe domeniile: managementul universitar, activitatea didactică în universităţi, managementul infrastructurii universitare, relaţiile internaţionale – proiecte comune de viitor, acţiuni şi proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare, managementul financiar contabil, dezvoltarea de proiecte cultural-artistice şi antreprenoriale ale studenţilor şi promovarea reciprocă a acestora.

Programul lucrărilor Consorţiului Universitaria include şi o sesiune de lucru pe proiecte ale universităţilor membre ale Consorţiului.

Constituit în urmă cu 21 de ani, Consorţiul Universitaria este alcătuit din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea ‘Babeş-Bolyai’ din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Scopul întâlnirii Consorţiului Universitaria îl reprezintă conlucrarea proactivă şi cât mai eficientă a universităţilor partenere pentru identificarea şi aplicarea soluţiilor optime de desfăşurare a cercetării ştiinţifice şi activităţii didactice, în vederea recunoaşterii tot mai pregnante a prestigiului acestora la nivel internaţional şi clasificarea pe poziţii superioare în clasamentele de referinţă din lume. Participanţii îşi propun să ofere, pe baza experienţei fiecăruia şi a validării acesteia prin rezultatelor concrete, soluţii viabile de optimizare a cadrului legislativ cu privire la învăţământul superior. AGERPRES