studenti1.jpgProcedurile de gestionare a calităţii de asigurat pentru elevii şi studenţii, inclusiv doctoranzii, cu vârsta între 18 şi 26 de ani se simplifică, în urma semnării unui protocol pe această temă între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„Conform legislaţiei în vigoare, elevii şi studenţii (inclusiv doctoranzii) cu vârsta între 18 şi 26 de ani sunt asiguraţi fără plata contribuţiei de asigurări de sănătate, dacă nu realizează venituri din muncă. Până acum, pentru a-şi actualiza calitatea de asigurat, persoanele menţionate trebuiau să depună la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află o adeverinţă eliberată de unitatea în care studiază, la începutul fiecărui an de învăţământ. Protocolul semnat de MENCS şi CNAS va permite renunţarea la această formalitate, iniţial pentru elevi, iar într-o etapă ulterioară şi pentru studenţi/doctoranzi, verificarea şi validarea calităţii de asigurat urmând să fie efectuată de CNAS prin intermediul unor servicii web dezvoltate de Ministerul Educaţiei şi a accesului la datele din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)”, precizează CNAS într-un comunicat remis joi AGERPRES.
CNAS a semnat acorduri similare cu ANAF, Casa Naţională de Pensii Publice, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul MAI şi Inspectoratul General al Poliţiei pentru automatizarea verificării şi validării calităţii de asigurat.

„Ministerul Educaţiei şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor asigura şi controla modul de respectare a prevederilor protocolului pentru asigurarea protecţiei şi securităţii datelor furnizate”, indică sursa citată. AGERPRES