rochetti_alvaro.jpgProfesorul de lingvistică italiană şi romanică la Universitatea Sorbonne Nouvelle Paris 3, Alvaro Rochetti, a primit luni titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad. În deschiderea festivităţii, rectorul UVVG Arad, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, a făcut o scurtă prezentare a biografiei prof. dr. Alvaro Rochetti şi a trecut în revistă cariera profesională a acestuia.

În vârstă de 72 de ani şi având în spate o carieră strălucitoare de peste 40 de ani în cadrul acestei universităţi, timp în care a dus la bun sfârşit atât activităţile didactice şi cele de cercetare, cât şi în activităţile administrative, Alvaro Rochetti este în prezent profesor emerit şi animator al grupurilor de cercetare CIRRMI (Centrul interuniversitar de cercetare pentru formarea continuă a cadrelor didactice de limbă italiană) şi ScoLaR (Sistematica comparată a limbilor romanice) pe care le-a fondat în 1972, respectiv 1986.

De asemenea, din iunie 2012, este preşedinte ales al AIPL (Asociaţia Internaţională de Psihomecanică a Limbajului), după ce a deţinut funcţia de vicepreşedinte al asociaţiei, timp de patru ani. Cercetător de mare renume internaţional, cu o activitate neîntreruptă de peste 40 de ani, a organizat conferinţe, a participat la colocvii şi seminare internaţionale, fiind de asemenea membru în numeroase comisii de doctorat.

A publicat numeroase articole în diverse reviste italieniste, hispaniste, româniste, semnând de asemenea ca şi colaborator la publicarea unor volume de lingvistică, între care şi cel intitulat ‘Înţelegerea şi practica limbii române’, realizat împreună cu profesor doctor Gheorghe Doca, de la Universitatea Bucureşti, co-ediţie al CIRER, a Uniunii Latine şi Editurii Academiei Române, publicat în 1992.
La rândul său, preşedintele UVVG Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, a arătat că prof. dr. Alvaro Rochetti a încheiat un parteneriat pentru perioada 2012 – 2014, cu Editura “Vasile Goldiş” University Press a UVVG Arad, în vederea tipăririi în comun de cărţi cu ISBN dublu, român şi francez. Este vicepreşedinte al Consiliului ştiinţific al Editurii “Vasile Goldiş” University Press a UVVG Arad, fiind de asemenea membru în Consiliul ştiinţific al revistei trimestriale “Studii de ştiinţă şi Cultură” editată de UVVG Arad şi acreditată CNCS, 2012, categoria B, domeniul Filologie. De asemenea, sprijină tipărirea volumelor unor autori francezi la Editura “Vasile Goldiş” University Press a UVVG Arad. Laudatio a fost rostit de conf. dr. Ştefan Gencărău, de la Universitatea Aix Marseille AMU, Franţa. AGERPRES