uvvg_ticlea.jpgAula „Ștefan Cicio Pop” din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a găzduit, sâmbătă, 19.09.2015, un eveniment festiv, de înaltă ținută academică, prin acordarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa, prof. univ. dr. Alexandru Țiclea, rector al Universității Ecologice București, distinsă personalitate academică, care se bucură de o certă recunoaștere națională și europeană în rândul juriștilor.

La eveniment au participat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” – președinte al Comisiei de analiză pentru acordarea titlului de DHC, prof. univ. dr. Sorin Bașchir, președintele Senatului Universitar, prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector cu cercetarea științifică, conf. univ. dr. Cristian Alunaru, decanul Facultății de Științe Juridice, prorectori, decani, membri ai Senatului Universitar, studenți, masteranzi, doctoranzi și postodoctoranzi, reprezentanți ALUMNI-UVVG.

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul UVVG, a subliniat, în Cuvântul său, activitatea și personalitatea prof. univ. dr. Alexandru Țiclea, precum și colaborarea, de peste un deceniu, cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, încă de la înființarea Facultății de Științe Juridice. „Laureatul nostru este o ilustră personalitate a lumii academice şi ştiinţifice juridice din România, cunoscut profesor de dreptul muncii şi de retorică-artă oratorică, dar şi practician al dreptului, avocat, care a elaborat şi publicat lucrări remarcabile, de referinţă, în domeniul dreptului muncii şi al dreptului securităţii sociale. Am organizat această ceremonie odată cu ziua dumnealui de naștere și sunt deosebit de onorată că face parte din comunitatea noastră academică, al cărui patron spiritual este distinsul nostru înaintaş Vasile Goldiş, artizanul Marii Uniri de la Alba Iulia”, a precizat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”.

În LAUDATIO, conf. univ. dr. Cristan Alunaru, decanul Facultății de Științe Juridice a UVVG, a subliniat multiplele faţete ale carierei profesorului Alexandru Țiclea, care „este un reputat teoretician al dreptului, specialist în dreptul muncii, conducător și membru al unor prestigioase organizaţii academice şi profesionale din ţară şi străinătate, implicat permanent în cercetarea ştiinţifică, precum şi în îndrumarea studenţilor şi a tinerilor jurişti dornici de perfecţionare”.

Prof. univ. dr. Alexandru Țiclea, rector al Universității Ecologice București, a precizat: „Este cel mai important titlu din viața unui profesor universitar și o mare onoare pentru mine să fiu Doctor Honoris Causa al unei Universități cu tradiție, recunoscută în țară și străinătate. Pot să spun că, am colaborat foarte bine atât cu conducerea Universității de Vest Vasile Goldiș, cât și cu colectivul de cadre didactice din cadrul Facultății de Drept, încă de la înființare, unde am fost titular la disciplina Dreptul muncii”.

Prof. univ. dr. Alexandru Țiclea este considerat cel mai „influent” autor în domeniul dreptului muncii din România. În domeniul competenţei sale, cercetarea ştiinţifică şi publicistică a fost şi este orientată cu precădere asupra studierii Dreptului muncii. Începând cu anul 1990, obiectivele urmărite au constat în: inter¬pretarea şi aplicarea legislaţiei muncii potrivit noilor realităţi economice şi sociale, adaptarea la economia de piaţă, necesitatea perfecţionării ei permanente, în concordanţă cu dreptul inter¬naţional şi european al muncii. Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a materializat printr-un număr impresionant de publicaţii fiind autor a peste 100 de monografii, tratate, cursuri universitare publicate în țară și străinătate, precum și 170 de articole publicate în reviste de specialitate.