ardelean premiu.jpgPe 31 martie a avut loc, la Bucureşti, la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, festivitatea de acordare a premiilor Academiei pe anii 2008 – 2009. Au participat peste 200 de persoane (academicieni, rectori, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă, profesori universitari, cercetători), din toate domeniile semnificative ale ştiinţei.

Cu această ocazie, a fost acordat premiul secţiunii de ştiinţe geonomice (care poartă numele ilustrului geofizician Radu Botezatu) lucrării „Mediul natural al regiunii Arad – Zarand şi toponimia geografică”, autori Aurel Ardelean, Octavian Mândruţ (apărută la „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2009, sub auspiciile Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”).

În cadrul şedinţei de premiere, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a realizat o succintă prezentare a activităţilor desfăşurate pe aproape patru decenii, care au permis realizarea lucrării de sinteză prezente.

Referenţii acestui premiu au subliniat originalitatea acestei lucrări, ineditul abordării şi caracterul pertinent al informaţiei prezentate. Alegerea acestei lucrări pentru premiere (dintre alte elaborări în domeniu) s-a datorat şi faptului că evoluţia mediului natural al unui teritoriu poate să fie bazată, într-un mod substanţial, pe reflectarea acesteia în toponimia geografică. Glosarul toponimic cuprinde un număr important de localizări care însă, din păcate, nu se mai păstrează decât în consemnarea lor actuală.

În finalul sesiunii, dl. Academician Alexandru Bogdan, un cunoscător al cercetărilor de vârf în ştiinţele naturii şi al regiunii Arad – Zarand, a apreciat în mod deosebit, într-o cuvântare laudativă suplimentară, această realizare. Autorii consideră că această lucrare reprezintă, în primul rând, o recunoaştere a calităţii activităţii de cercetare desfăşurate la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad.