cotoraci_investire.jpgAula „Magna Universitaria” din Campusul Universitar „Vasile Goldiş” a UVVG, a găzduit miercuri, 25 aprilie, într-un cadru select, ceremonia de învestire a prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, în funcţia de Rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, pentru mandatul 2012 – 2016, în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Nr. 3686 din data de 9 aprilie 2012.

La evenimentul de înaltă ţinută academică au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul fondator al UVVG şi preşedintele Universităţii, conf. univ. dr. Sorin Başchir, preşedintele Senatului UVVG, Arhiepiscopul Timotei Seviciu, Călin Bibarţ, prefectul judeţului Arad, Gheorghe Falcă – primar al Aradului, Adrian Ţolea, vicepreşedintele CJA, Mirela Aldescu, inspector şcolar general al IŞJ, cadre didactice, cercetători, studenţi, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, consilieri municipali şi judeţeni, absolvenţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” – ALUMNI, oameni de afaceri.

Lucrările au fost deschise de Corul „Capella Polifonica”, care a intonat Imnul de Stat şi Imnul Universităţii după care preşedintele Senatului, conf. univ. dr. Sorin Başchir, a prezentat Ordinul MECTS privind confirmarea prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci în funcţia de Rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. „Este o zi deosebită şi foarte importantă pentru UVVG şi pentru întreg corpul academic al Universităţii. Referinţele care o recomandă pe d-na prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci pentru funcţia de Rector sunt experienţa profesională şi managerială cu rezultate deosebite în cei 18 ani de activitate atât în domeniul sănătăţii, cât şi în domeniul didactic şi de cercetare din cadrul universităţii, calitaţile morale şi umane deosebite pe care le cunoaştem cu toţi şi nu în ultimul rând votul nostru, al Corpului Academic al Universităţii în procent de peste 97%, care exprimă încrederea noastră în persoana dnei Rector. În numele Senatului universitar şi al întregului corp academic al Universităţii de Vest Vasile Goldiş doresc să o asigur pe d-na Rector prof. univ. dr. Coralia Cotoraci că îi vom fi alături în dificila misiune pe care şi-a asumat-o. Este o misiune onorantă, dar în acelaşi timp şi foarte dificilă pentru a continua ceea ce înaintaşii noştrii au realizat, o generaţie de excepţie, care a dus Universitatea noastră la acest nivel deosebit atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În acest context doresc să mulţumesc în numele nostru, al tuturor, în primul rând Rectorului fondator al Universităţii de Vest Vasile Goldiş, dl prof. Univ. dr. Aurel Ardelean şi echipei manageriale pentru rezultatele excepţionale”, a precizat conf. Univ. dr. Sorin Başchir, preşedintele Senatului UVVG.

În continuare a luat cuvântul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Domnia sa a subliniat că „prestigiul academic de care se bucură noul Rector ales, doamna prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, împreună cu noua echipă de conducere a Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad şi Senatul Universitar oferă garanţia realizării misiunii asumate de Universitate prin înfăptuirea practică a obiectivelor strategice cuprinse în Carta Universitară şi Planul strategic al Universităţii”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, a precizat: „Ca instituţie de învăţământ superior, de drept privat şi de utilitate publică, Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, în toţi cei 22 de ani de existenţă, a acţionat în sensul realizării idealului exprimat de ilustrul predecesor, Vasile Goldiş, patronul spiritual al instituţiei noastre academice, care în anii 1905 – 1907 solicita înfiinţarea unei universităţi cu limba de predare română, în Transilvania, cu sediul la Arad. În anul 1912, directorul ziarului Românul susţinea ideea afirmării Aradului ca centru bazat pe o universitate românească activă în domeniul creaţiei ştiinţifice. Apariţia primei universităţi autonome, libere şi ancorate în năzuinţele bicentenare ale comunităţilor din partea de Vest a Transilvaniei şi din Banat a condus la afirmarea potenţialului intelectual creator, nu doar al Aradului, ci al întregii zone, aşa cum şi-a dorit Vasile Goldiş”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, a declarat: „Prin exigenţă şi rigoare, devotament şi angajament în găsirea soluţiilor, disponibilitate pentru efort şi chiar sacrificii – valori care reprezintă condiţia pentru succes în profesie, doamna Rector, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci are ca principal obiectiv, continuarea activităţii manageriale, motivarea cadrelor didactice şi studenţilor pentru obţinerea de performanţe, care să conducă la creşterea prestigiului Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad. Nu renunţăm la idealurile noastre şi în calitatea de preşedinte al Universităţii de Vest Vasile Goldiş şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie avem o datorie sacră, aceea de a păstra idealurile, misiunea şi obiectivele Universităţii noastre, de a crea posibilităţile, conform Legii Educaţiei naţionale şi toate condiţiile de dezvoltare ştiinţifică şi profesională a studenţilor din Universitatea noastră. Prin Centrul de Cercetări Ştiinţifice, în care am investit foarte mult, ne dorim să creăm cât mai multe lucrări ştiinţifice, cercetări de nivel european şi internaţional, de a pregăti absolvenţi de înaltă calificare în domeniul licenţei, masteratului, studiilor doctorale şi celor postdoctorale. Urez mult succes echipei manageriale, pentru păstrarea, consolidarea şi continuarea spiritului creator performant al Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad pentru obţinerea rezultatelor de excelenţă în prezent şi în anii viitori”.

Un moment emoţionant a fost înmânarea de către prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a însemnelor şi documentelor oficiale şi a ţinutei de ceremonie (insigne, Legea educaţiei naţionale nr.1/2001, Carta Universităţii, roba, eşarfa şi toca), d-nei Rector, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci.

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a subliniat: „Este o mare onoare pentru mine să fiu Rectorul Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad, mai ales datorită muncii depuse de către domnul preşedinte, rector fondator prof. univ. dr. Aurel Ardelean. Îi mulţumesc d-lui rector fondator Aurel Ardelean pentru că a avut curajul de a iniţia un învăţământ superior la Arad şi a fondat o Universitate de elită cu un corp academic de excepţie. Intenţia mea este de a menţine Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” la cele mai înalte standarde academice din spaţiul european şi naţional şi de a păstra corpul academic de elită şi performanţele în ceea ce priveşte educaţia şi instruirea studenţilor. Mulţumesc comunităţii academice pentru votul de încredere acordat. Este un vot care mă onorează şi mă obligă să aduc un plus de valoare întregului efor depus până acum”.