uvvg_andronescu.jpgComunitatea academică din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad a primit, în data de 27martie, în Campusul Universitar “Vasile Goldiş”, vizita prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, preşedintele Comisiei de Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Senatului României, fost rector al Universităţii Politehnica din Bucureşti, unde a fost întâmpinată de conducerea Universităţii – prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, conf. univ. dr. Sorin Başchir, preşedintele Senatului Universitar, prorectori, decani, cadre didactice, studenţi şi doctoranzi.

În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, i-a adresat un cuvânt de “Bun venit” d-nei prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu şi a prezentat activitatea şi facultăţile Universităţii. “Mulţumim d-nei prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu pentru vizita făcută, ea constituind un răspuns dat Institutului de Ştiinţe ale Vieţii din cadrul Universităţii noastre, instituţie pe care am reprezentat-o, de curând, alături de d-na prorector Anca Hermenean, la o conferinţă organizată, la Bucureşti, de Universitatea Politehnică”.

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, a declarat că Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” are, în derulare, două proiecte de cercetare ştiinţifică cu Universitatea Politehnică, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din România. “Considerăm că toate proiectele de cercetare științifică care s-au discutat cu d-na profesor, precum şi cele legate de biocompatibilitate şi securitate alimentară, vor prinde contur. Ne exprimăm respectul şi admiraţia față de personalitatea d-nei prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, care a pus bazele continuării colaborării Universității noastre cu Universitatea Politehnică din București”.

Prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, preşedintele Comisiei de Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Senatului României, a precizat: “Mă bucur şi le mulţumesc foarte mult celor care m-au invitat să vizitez Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad şi pot să spun că, faţă de precedenta mea vizită aici, am constatat preocuparea Universităţii de a se dezvolta, în mod deosebit, în activitatea de cercetare, ceea ce, după părerea mea, este spre meritul ei. S-a înţeles foarte bine rolul cercetării ştiinţifice în orice universitate pentru că nu poţi fi o astfel de instituţie de învăţământ superior fără a dezvolta şi cercetarea ştiinţifică. Mi-aş dori să revin pentru că sunt foarte multe lucruri interesante pe care le-am văzut şi, aşa cum am spus, în întâlnirea cu colegii profesori de aici, cred că putem dezvolta colaborări între Universitatea Politehnică din Bucureşti şi Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, spre beneficiul ambelor universităţi, a studenţilor, în primul rând, dar şi a cadrelor didactice”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, a subliniat importanţa vizitei d-nei Ecaterina Andronescu, preşedintele Comisiei de Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Senatului României, pentru comunitatea academică din cadrul Universităţii şi aportul adus la dezvoltarea UVVG. “Vizita d-nei prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, preşedintele Comisiei de Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Senatului României, a constituit pentru comunitatea noastră academică o mare bucurie întrucât d-na Andronescu a fost alături de Universitatea noastră în toţi cei 26 de ani de existenţă, de la înfiinţare şi până în etapa actuală a evoluţiei Universităţii. Domnia sa a vizitat Institutul de Ştiinţe ale Vieţii fiindcă avem relaţii foarte bune de cooperare ştiinţifică cu Universitatea Politehnică din Bucureşti în domeniul medicinii regenerative, existând două proiecte care se derulează între cele două instituţii de învăţământ superior, fiind onoraţi şi noi de aportul pe care îl putem aduce la dezvoltarea acestei teme majore. Totodată, vreau să precizez că, împreună cu colectivul de cercetători de la Politehnica din Bucureşti am publicat trei articole cuprinse în baza de date ISI. Apreciem că, întâlnirile d-nei profesor Ecaterina Andronescu, preşedintele Comisiei de Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Senatului României, cu cadrele didactice şi studenţii Universităţii de Vest Vasile Goldiş, sunt de bun augur, această vizită contribuind la impulsionarea colaborării pe care o avem atât cu Universitatea Politehnică din Bucureşti, cât şi cu Comisia de Învăţământ Ştiinţă, Tineret şi Sport din Senatul României”.

În semn de înaltă preţuire faţă de contribuţia avută la dezvoltarea Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii şi prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, i-au acordat d-nei prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, preşedintele Comisiei de Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din cadrul Senatului României, Diploma de Onoare şi Placheta Universităţii.