Pe 15 mai, în Aula Universității, a avut loc ceremonia de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, conferit Prof. univ. dr. Florin Georgescu, Prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României.

Cariera științifică a Prof. univ. dr. Florin Georgescu s-a consolidat în jurul analizei structurale a economiei naționale, mai ales privind perioada tranziției postcomuniste. Prin argumente indubitabile, a conferit studiilor sale valoare științifică și pragmatică, stabilind repere importante în fundamentarea deciziilor de politică economică.

Drumul profesional îl parcurge pe două componente distincte: începe cariera universitară ca asistent în anul 1977 și, paralel, în calitate de inspector financiar la Inspecţia Financiară Bucureşti din cadrul Ministerului Finanțelor, avansând ierarhic: șef de serviciu, director și, în final, director general. În cariera universitară a parcurs, de asemenea, toate treptele didactice la disciplina „Monedă și credit” de la poziţia de asistent universitar (1977 – 1988), la cea de lector universitar (1988 – 1993), apoi conferenţiar universitar (1993 – 1999), profesor universitar din anul 1999 și conducător de doctorat în domeniul Finanţelor din 2002.

Cariera academică a fost încununată cu succes de activitatea ştiinţifică, materializată în lucrările publicate ca autor sau coautor printre care menționăm: „Tratatul de Finanţe publice” cu cele 5 (cinci) ediţii (între anii 1999 – 2007), „Starea economico-socială a României în anul 2000” sau cele peste 350 de studii în revistele de specialitate și peste 200 de prezentări de teme privind reforma economică în România, respectiv, evoluția sectorului bancar, politicile fiscal-bugetare și monetare, susţinute la conferinţe ştiinţifice naţionale și internaţionale.

Economistul Florin GEORGESCU a devenit viceprim-ministru și ministru al finanţelor în două rânduri (noi. 1992- dec. 1996 și mai-dec. 2012), membru al Parlamentului României și vicepreşedinte, apoi preşedinte al Comisiei buget, finanţe, bănci a Camerei Deputaţilor în două legislaturi (1996 – 2004) şi prim-viceguvernator al B.N.R., din anul 2004 până astăzi.

Activitatea în organizațiile profesionale de specialitate s-a concretizat în calitatea de președinte al Camerei Auditorilor Financiari din România, membru al conducerii Asociației Generale a Economiștilor din România și Societății Române de Economie.