bardy_gilles.jpgSenatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad i-a conferit, pe 6 decembrie, înaltul titlu de Doctor Honoris Causa, domnului profesor universitar doctor, Gilles Bardy, personalitate remarcabilă a învăţământului superior francez, un adevărat ambasador al limbii române în Franţa, prin crearea şi conducerea „Departamentului de lingvistică comparată a limbilor romanice şi a limbii române” la Universitatea din Provence (Franţa).

Festivitatea de premiere s-a desfăşurat în Aula „Ştefan Cicio Pop”, unde au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, cadre didactice, studenţi români şi străini, masteranzi, doctoranzi şi post doctoranzi.

Născut în data de 18 septembrie 1951 la Marsilia, Franţa, domnul Gilles Bardy este în prezent profesor la Universitatea din Provence, Aix – Marseille I, unde predă limba, literatura şi civilizaţia română. Calificat în funcţia de Profesor Universitar din 2005, de către Consiliul Naţional al Universităţilor, domnia sa este director de cercetare, coordonator de teze de doctorat (HDR) din anul 1999.

Realizează studii în limba italiană (Licenţă, masterat, Doctorat), apoi se îndreaptă spre limba română, acestea finalizându-se în 1975 cu un prim Doctorat (Contribuţia studiului influenţelor culturale italiene asupra culturii române. Cu o bibliografie generală, Universitatea din Provence, 337 p.), obţinut cu felicitările juriului în unanimitate (Magna cum laude). Reorientate apoi în totalitate înspre limba română, rămasă de atunci prioritatea sa, studiile l-au condus, în 1999, la obţinerea unui al doilea Doctorat de Stat, obţinut la Universitatea Sorbona Nouă din Paris (Un francez agent rus la curtea „reglementară” a Ţării Româneşti în secolul al XIX-lea: Vicontele de Grammont. Biografie şi operă. Câteva reflecţii ale interferenţelor franco-româno-ruse, 802 p.), cu felicitările juriului în unanimitate (Magna cum laude).

Traiectoria sa profesională, după o primă lucrare asupra anchetelor lingvistice în Franţa, s-a centrat pe lumea românească. La început chiar în România, unde a lucrat vreme de mai bine de 8 ani, detaşat de către ministerul de Afaceri externe al Franţei la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în calitate de lector lingvistic ataşat, apoi în Franţa, din 1989, în calitate de cadru didactic universitar de această specialitate romanică.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a subliniat că preocupările de cercetare, ale d-lui Gilles Bardy, sunt actualmente orientate spre interferenţe şi raporturi culturale franco-române, politică şi culturală română, în special cea a secolului XIX, istoria mentalităţilor în România, istoria presei române, gramatică şi lexicografia istorică română, cercetări în arhive (în special din România şi Franţa). „Apreciem participarea domniei sale la numeroase colocvii naţionale şi internaţionale, organizând şi co-organizând unele dintre ele, fiind adesea moderator, sau preşedinte de şedinţă. Mai recent, a fost membru al Consiliului Ştiinţific al Colocviului Internaţional „Limba Română – Abordări tradiţionale şi moderne” (mai 2011 la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca). Recent a fost invitat de către Academia Română la Colocviul Internaţional „Penser l’Europe”, organizat de academician Eugen Simion. (Bucureşti, octombrie 2011)”.

În cadrul aceleiaşi festivităţi, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, i-a oferit, în numele Senatului Universitar, d-lui conf. univ. dr. Ştefan Gencărău, de la Universitatea Babeş Bolay din Cluj-Napoca, actualmente cadru asociat la Universitatea din Provence, Diploma de Excelenţă a UVVG, pentru promovarea culturii române în Europa.