uvvg_begioni.jpgSenatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad i-a conferit, pe 18 decembrie, în Aula „Ştefan Cicio Pop” (B-dul Revoluţiei nr. 94-96), în cadrul unei manifestări festive, înaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, prof. univ. dr. Louis Begioni, de la Universitatea din Roma (Italia) şi Universitatea Gharles-de-Gaulle – Lille 3 (Franţa).

La manifestarea de înaltă ţinută academică au participat prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii şi Rector fondator al UVVG, Arhiepiscopul Timotei Seviciu, conf. univ. dr. Ştefan Gencărău, de la d’Aix-Marseille Université, (Franţa), conf. univ. dr. Sorin Başchir, preşedintele Senatului Universitar, prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector UVVG, decani, cadre didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, absolvenţi ai UVVG – Alumni.

În Laudatio, conf. univ. dr. Ştefan Gencărău, de la d’Aix-Marseille Université, (Franţa), a precizat: „Personalitatea d-lui prof. univ. dr. Louis Begioni se remarcă prin aceea că face parte dintr-un grup de romanişti francezi şi italieni, care dovedesc o disponibilitate aparte de a pătrunde în intimitatea limbii şi culturii române…”.

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a subliniat faptul că Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a hotărât în unanimitate să acorde titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA prof. univ. dr. Louis Begioni în semn de înaltă preţuire a întregii activităţi ştiinţifice şi culturale dedicate studierii limbilor romanice şi promovării limbii române în spaţiul lingvistic european.

Prof. univ. dr. Louis Begioni a mulţumit conducerii şi Senatului UVVG pentru distincţia acordată: „Mă simt cu atât mai onorat cu cât am o mare stimă faţă de calitatea învăţământului şi cercetării desfăşurate în Universităţile româneşti şi, în special, în Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, cu care colaborez deja de câţiva ani. Universitatea de Vest Vasile Goldiş se află la cel mai înalt nivel în numeroase discipline, în special în domeniul ştiinţelor umaniste şi al lingvisticii, care constituie aria mea de specialitate. Acest titlu de Doctor Honoris Causa va marca o consolidare a colaborării mele cu UVVG, şi puteţi fi siguri că voi face tot ce-mi stă în putinţă pentru a ţese noi legături între cele două Universităţi la care predau: în Franţa – Universitatea Charles de Gaulle, Lille3, şi în Italia – Universitatea Tor Vergata din Roma, însă şi cu alte Universităţi din aceste două ţări, în domeniul cercetării, pentru implementarea de proiecte de cooperare inter-universitară”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele şi Rector fondator al UVVG, a subliniat că prof. univ. dr. Louis Begioni este un apropiat colaborator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. „Este redactor-şef adjunct al revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură” editată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în parteneriat cu Départementul de Roumain d’Aix-Marseille Université, France şi d’Aix-Marseille Université, France. Domnia sa, în calitate de director – adjunct al editurii CIRRMI de l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle a contribuit la realizarea parteneriatului editorial cu Editura Vasile Goldiş University Press Arad. Prin publicaţiile pe care le conduce, prin editura universităţii din Paris, una dintre cele mai renumite edituri din Europa, a reuşit să publice în limba română mai multe materiale şi lucrări ştiinţifice. Începând de astăzi, (n.n ieri) a intrat în corpul academic al comunităţii noastre. Suntem convinşi că derularea viitoarelor proiecte pe care le avem împreună cu domnia sa, cu cele două universităţi, vor putea prinde contur, astfel încât să realizăm o integrare a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” în structurile academice ale învăţământului superior european”.