Istorica Aulă “Ștefan Cicio Pop”, a găzduit, pe 10 noiembrie, un eveniment cu mare însemnătate pentru comunitatea academică a Universității de Vest “Vasile Goldiș”, prilejuit de acordarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa, prof. univ. dr. Mircea Duțu, președintele Universității Ecologice București și directorul Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, ilustră personalitate academică și științifică.

La evenimentul festiv au participat prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest “Vasile Goldiș” – președintele Comisiei de analiză de acordare a DHC, care a transmis salutul d-lui prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității, prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector, prof. univ. dr. Alexandru Țiclea, de la Universitatea Ecologică din București, conf. univ. dr. Aristide Sorin Bașchir, președintele Senatului Universității, conf. univ. dr. Daniel Berlingher, decan al Facultății de Științe Juridice din cadrul UVVG, cadre didactice, studenți, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, absolvenți – ALUMNI UVVG.

În LAUDATIO, conf. univ. dr. Daniel Berlingher, a prezentat un bilanț cu totul remarcabil al activității d-lui prof. univ. dr. Mircea Duțu, președinte al Universităţii Ecologice din Bucureşti și Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române și a subliniat “activitatea și personalitatea domnului profesor universitar Mircea Duțu, cu multiplele fațete ale acesteia: cea de magistrat, de profesor universitar, implicat în mod permanent în cercetarea științifică”.

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest “Vasile Goldiș” a subliniat că “întreaga noastră comunitate academică, se simte onorată de prezența domnului prof. univ. dr. Mircea Duțu la Arad. Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, recunoaștem public meritele deosebite, prestigiul și contribuțiile majore aduse de domnia sa în domeniul învățământului și cercetării științifice în domeniul dreptului. Evenimentul de astăzi a fost unul deosebit pentru Universitatea noastă, întrucât ne leagă o vechie prietenie și o relație de colaborare cu Universitatea Ecologică din București și cu domnul președinte, prof. univ. dr. Mircea Duțu. Domnia sa are o relaţie deosebită cu Facultatea de Științe Juridice, pe care sperăm să o dezvoltăm în continuare, dânsul fiind, pe lângă un specialist reputat în domeniul dreptului, un istoric și un erudit deosebit”.

Prof. univ. dr. Alexandru Țiclea, de la Universitatea Ecologică din București, vechi colaborator al Universității de Vest “Vasile Goldiș” și al prof. univ. dr. Mircea Duțu, a precizat: “Îl felicit pe proaspătul Doctor Honoris Causa, prof. univ. dr. Mircea Duțu pentru acest înalt titlul care i-a fost conferit. Mulțumesc și felicit Senatul și conducerea academică a Universității de Vest Vasile Goldiș pentru inițiativa și actul măreț la care am asistat. Prof. univ. dr. Mircea Duțu este o personalitate, nu numai a lumii juridice, nu numai deschizător de drumuri și creator de teorii, dar este și un ecologist de seamă, un specialist al schimbărilor climatice și al încălzirii globale, un istoric pasionat de evoluția omenirii, un cercetător al religie creștine. Celebrele sale lucrări, ‘Tratatul de dreptul mediului’, ‘Istoria Înaltei Curți de Casație și Justiție’, ‘Istoria avocaturii’, ‘Procesul lui Isus’, ‘Procesul lui Pavel’, sunt mărturii ale preocupărilor sale diverse, o dovadă a erudiției care îl caracterizează, ale eforturilor sale continue, ale zbuciumului său sufletesc și intelectual. Este un om de cultură, un om de știință, cercetător, un autor în aceste domenii diverse. Mircea Duțu nu este doar un teoretician al dreptului, un cercetător în domeniile de care se ocupă, dânsul este și un practician al dreptului, un avocat foarte bine cunoscut în București și în țară, un câștigător al proceselor de seamă în care s-a implicat. Domnia sa este și un excelent manager al Universității Ecologice din București. Este un director novator al Institutului de Cercetări Juridice”.

Prof. univ. dr. Mircea Duțu, președintele Universității Ecologice București și directorul Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, a declarat: “Mulțumesc Universității de Vest Vasile Goldiș pentru gestul de a-mi acorda cea mai înaltă distincţie, Doctor Honoris Causa. Este un prilej de a evoca trecutul, de a releva prezentul și de a încerca să desprindem la ce ne putem aştepta din parte viitorului. Aradul și Universitatea de Vest Vasile Goldiș reprezintă pentru mine lucruri deosebite. De aici se leagă începuturile mele de cadru didactic specializat în domeniul mediului. În urmă cu peste 25 de ani am predat primul curs de Drept al Mediului la această Universitate cu emoție am retrăit acele momente. Este deja un sfert de veac de atunci, mi-am consolidant cariera, am urmărit modul în care a evoluat această Universitate pentru că alături de Universitatea Ecologică, au pornit din acelaşi trunchi comun și se dezvoltă astăzi ca repere importante ale Universităților româneşti postmoderne. A venit timpul ca împreună să întărim această colaborare și să arătăm că învăţământul ecologic și învățământul superior privat reprezintă un domeniu deosebit de important în România”.