Prof. univ. dr. Paul Marinescu a devenit Doctor Honoris Causa al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

În cadrul şedinţei de Senat festiv, prezidată de Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF, a avut loc ceremonia pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, acordat Prof. univ. dr. Paul Marinescu, de la Universitatea din București.

Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU, Decanul Facultății de Științe Economice a prezentat Laudatio: „Sărbătorim în acest cadru nu doar o distinsă personalitate a comunităţii academice şi ştiinţifice din ţara noastră, dar şi întreaga carieră a domniei sale, de profesor cu realizări remarcabile şi exemplare. Activitatea profesională a domnului profesor Paul Marinescu, cu întindere de peste patru decenii, a dezvoltat următoarele domenii: academic, informatic şi editorial. Prin componenta didactică, domnul profesor a întreprins o multitudine de activităţi prin intermediul cărora a transmis cunoştinţe şi experienţe profesionale generaţiilor de studenţi pentru a-i pregăti în spiritul competenţelor didactice, ştiinţifice şi responsabilităţilor personale faţă de societate. Îi mulțumim pentru contribuția pe care și-a adus-o la înființarea programului de studii Administrarea afacerilor la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău ”.

Profesor universitar la Facultatea de Administraţie şi Afaceri a Universităţii din Bucureşti și conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Management, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Prof. univ. dr. Paul MARINESCU a întreprins o multitudine de activităţi prin intermediul cărora a transmis cunoştinţe şi experienţe profesionale generaţiilor de studenţi. Activitatea științifică cumulează: peste 140 de lucrări cotate ISI, indexate în baze de date internaționale și publicate în revistele Academiei Române; 60 de prezentări la manifestări ştiinţifice internaţionale, școli de vară, seminarii, la universităţi din ţară şi din străinătate; 155 de lucrări prezentate la diferite manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale; 31 de cărţi şi capitole de carte publicate în edituri din ţară şi din străinătate; peste 400 citări în reviste indexate în baze de date internaționale și membru în 31 proiecte de cercetare (la nivel național și internațional); membru Society for Business Excellence, FABIZ – ASE București; Membru al Societății Academice de Management din România (SAMRO); editor al revistei Manager, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București; fondator și Președinte al Asociației de Consultanță Strategică și Leadership; fondator și Director al Centrului de Strategii Organizaţionale şi Leadership al Universităţii din Bucureşti; fondator și Director al Editurii Codecs – specializată pe carte de afaceri.

Prof. univ. dr. Paul MARINESCU a mulțumit colegilor de la Facultatea de Științe Economice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru colaborarea fructuoasă de-a lungul anilor: „Am venit cu prieteni de la București, la prietenii mei de la Bacău. Mă simt onorat pentru acest titlul oferit de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Pentru mine este foarte important să ne urmăm și să ne urmărim visele. Viața este frumoasă pentru că nu îți oferă garanții și se împarte între a ști, a face și a fi”.