Membrii Senatului Universității de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi l-au ales pe 9 martie ca președinte al Senatului universitar pe prof. univ. dr. Vasile Vîntu și au validat cei patru prorectori propuși să facă parte din echipa noului Rector confirmat de Ministerul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. Gerard Jităreanu.

Astfel, echipa de prorectori va fi formată din cadre didactice cu certe competențe profesionale și manageriale, capabilă de performanțe academice notabile. Pentru portofoliile de prorectori au fost validați prof. univ. dr. Costel Samuil – prorector cu activitatea didactică, prof. univ. dr. Eugen Ulea – prorector cu dezvoltarea instituțională, prof. univ. dr. Liviu-Dan Miron – prorector cu cercetarea științifică și prof.univ. dr. Vasile Stoleru – prorector cu activitățile sociale.

S-a validat şi echipa directorilor de departamente funcționale, cu portofoliu de prorectori: prof. univ. dr. Benone Păsărin – Departamentul pentru asigurarea calității, prof. univ. dr. Gavril Ştefan – Departamentul pentru relaţii cu mediul economic, prof. univ. dr. Lucia Carmen Trincă – Departamentul de Cercetare.