bocsan univ oradea.jpgProf. univ. Nicolae Bocşan, prorectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, a primit, marţi, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea pentru ‘remarcabila sa operă istoriografică”, precum şi pentru „modelul exemplar de personalitate ştiinţifică implicată în viaţa Cetăţii’.

Istoric de prestigiu naţional şi internaţional, prof. univ. Nicolae Bocşan a contribuit, în calitate de rector şi prorector al Universităţii ‘Babeş-Bolyai’ din Cluj-Napoca, la dezvoltarea învăţământului universitar din România în ultimele două decenii şi, în mod particular, al unor tinere universităţi, între care şi cea din Oradea. Nicolae Bocşan a primit cel mai înalt titlu onorific la iniţiativa Facultăţii de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale (FIGRI), în semn de recunoştinţă şi apreciere a modului în care a sprijinit Facultatea de Istorie de la Oradea. Prof. univ.

Antonio Faur, şeful Departamentului de Istorie al FIGRI, a subliniat, în Laudatio, contribuţia profesorului Bocşan la progresul istoriografiei române contemporane, care îl situează printre cei mai eficienţi realizatori din acest domeniu, dar şi organizator de programe şi susţinător al introducerii unor metode şi experienţe în câmpul cercetării istorice, pentru aprofundarea şi diversificarea cunoaşterii, ca şi în direcţia realizării unei necesare şi fecunde confluenţe cu istoriografia universală.

‘Cercetarea istorică regională, care este actualmente la ordinea zilei în Uniunea Europeană, are în prorectorul universităţii din Cluj-Napoca un exponent de mare forţă intelectuală, fiind pentru noi, cei din Crişana, un model tutelar. Printr-o parte substanţială a operei sale istoriografice, vestul românesc şi-a regăsit locul în istoria naţională, ceea ce constituie un demers democratic atât de necesar, ca şi o expresie a unui spirit raţional şi echilibrat. Mai este de remarcat, totodată, interesul pentru introducerea unor metode noi în practica istoriografică, cum ar fi cercetarea interdisciplinară, a imaginarului colectiv şi al alterităţii, apoi a istoriei mentalităţilor şi antropologiei. A fost un susţinător ferm şi avizat al inovării istoriografice, făcută cu măsură şi responsabilitate, întemeiată întotdeauna pe o sursologie documentară lesne verificabilă’, a spus prof. univ. Antonio Faur. La rândul său, prof. univ. Bocşan a mulţumit ‘pentru această bucurie şi zi plină de semnificaţii”.

„Văd în aceasta nu numai o apreciere a rezultatelor mele pe terenul cercetării ştiinţifice, a operei şi metodei mele de lucru în domeniul istoriei moderne a Banatului şi Transilvaniei, dar şi a experienţei academice şi în domeniul managementului universitar, nu în ultimul rând, aprecierea ce o acordaţi Universităţii Babeş-Bolyai, care dezvoltă un parteneriat deosebit cu Universitatea din Oradea’, a precizat profesorul Bocşan.

În preajma Marii Uniri, oaspetele a cerut îngăduinţa ca într-un oraş în care s-a redactat actul fundamental al Unirii – Declaraţia de independenţă a naţiunii române de la Oradea – să ilustreze, în cuvântul său de răspuns, o scurtă retrospectivă asupra preliminariilor doctrinare ale autodeterminării românilor în toamna anului 1918. Este cel de-al 22-lea titlu acordat în acest an de Universitatea din Oradea, în seria manifestărilor organizate pentru aniversarea celor 230 de ani de existenţă a învăţământului academic la Oradea şi 63 de ani de învăţământ superior continuu. Universitatea orădeană a dorit să mulţumească astfel şi să aprecieze activitatea celor care au sprijinit de-a lungul timpului ridicarea şi consolidarea instituţiei.

Printre cele 22 de personalităţi academice se numără Andrei Marga, Mugur Isărescu, Anton Hadăr, PreaFericitul Daniel, Nicolae Manolescu, Jacques Rogge, Gheorghe Benga şi alţii. Rădăcinile învăţământului academic orădean au fost puse prin politica iluministă a statului habsburgic în anul 1780, când s-a înfiinţat la Oradea o şcoală superioară pentru învăţământul filosofic, ca recunoaştere de către Curtea de la Viena a faptului că Oradea era un important centru al umanismului european. Câţiva ani mai târziu ia fiinţă Facultatea de Drept considerată azi ca fiind cea mai veche instituţie de profil din întregul areal central-european. Universitatea Oradea funcţionează cu această titulatură din 1990, cu 1.300 de cadre didactice, având 18 facultăţi, cu 110 specializări la învăţământul universitar cu licenţă, 75 de specializări de masterat şi 10 domenii de doctorat, cu peste 23.000 de studenţi. AGERPRES