profesori2.jpgMai mulţi profesori de mecanică, electronică şi automatică din licee cu profil tehnic din Transilvania, Muntenia şi Oltenia, vor fi perfecţionaţi timp de trei ani de zile, în cadrul unui parteneriat româno-german, derutal cu ajutorul unei firme din Sibiu şi a Universităţii din Piteşti, conform unui comunicat de presă transmis luni de către iniţiatori. Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc marţi, 28 septembrie 2010, cu începere de la orele 12:00 şi se va desfăşurat în sala de conferinţe a Hotelului Libra din Sibiu.

Proiectul se derulează în perioada septembrie 2010 – februarie 2012 şi îşi propune să crească accesul la formarea de calitate pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi să dezvolte competenţele profesionale în domeniul mecatronicii prin programe de formare autorizate şi mai ales prin intermediul schimbului de experienţă transnaţională. Grupul ţintă căruia se adresează acest proiect este format din profesori care predau discipline tehnice în domeniul mecatronicii, în liceele din regiunile Centru, Nord-Vest, Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia.

„Pe termen lung, proiectul va genera un efect pozitiv în cadrul sistemului de învăţământ preuniversitar prin abordarea nouă a celor trei elemente: mecanică, electronică şi automatică, beneficiarii programului de formare devenind vectori de multiplicare a competenţelor dobândite, ridicând astfel nivelul de calificare al capitalului uman existent pe piaţa muncii din România”, a declarat managerul proiectului, prof.univ.dr. Viorel Nicolae, decan al Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii din Piteşti. Universitatea din Piteşti este cea care va lansa proiectul ‘Parteneriat româno-german de formare a cadrelor didactice preuniversitare în domeniul mecatronicii.

EURO-MECA-FORM’. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu S.C. Tera Impex S.R.L. din Sibiu şi cu Institutul Tehnic Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG din Germania şi este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3: „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”. AGERPRES