danubius_eirp.jpgConferinţa internaţională Integrarea Europeană – Realităţi şi Perspective (EIRP), eveniment de maximă importanţă ştiinţifică, anunţă şi la ediţia 2013 participarea unui număr impresionant de personalităţi academice şi ştiinţifice de renume naţional şi internaţional reprezentanţi ai 32 de universităţi şi instituţii de cercetare din România, Franţa, Italia, Spania, Grecia, Turcia, Germania şi Republica Macedonia.

Universitatea „Danubius” din Galaţi, organizatorul acestui eveniment, în parteneriat cu Universitatea din Camerino, Italia, în perioada 18- 19 octombrie, a pregătit, prin cele trei secţiuni deosebit de actuale şi interesante: Ştiinţe Juridice şi Administrative în Noul Mileniu, Performanţă şi risc în economia transfrontalieră şi europeană; Ştiinţele Comunicării – Vector al diversităţii culturale şi calităţii în educaţie, un veritabil cadru de dezbateri ale rezultatelor cercetării.

Cu ocazia acestui eveniment, Universitatea „Danubius” va acorda Titlul de Doctor Honoris Causa domnului Prof. Eleftherios Thalassinos, University of Piraeus, Greece. European Chair Jean Monnet and General Editor of The European Research Studies Journal şi Diplomă de Excelenţă domnului Prof. univ. dr. Gheorghe Toma, Prorectorul pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Bucureşti.

La ediţia 2013 a Conferinţei internaţionale- Integrarea Europeană Realităţi şi Perspective au mai confirmat participarea următoarele personalităţi:

Excelenţa Sa, Ahmad Bader Ibrahim Aqel, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al statului Palestina în România;

Dna. Silvia Buhlea, Director Executiv al OI POS Mediu, Regiunea 2 S-E;

Dl. prof. univ. dr. Claudiu Kifor, Prorector cu cercetarea ştiinţifică şi studiile doctorale al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;

Prof. Giorgos Christonakis, University of Freiburg, Germany;

Prof. Pierre Chabal, Le Havre University, France;

Prof. George Antoniu – Director Onorific al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Preşedinte al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale;

Prof. Constantin Duvac – Secretar General al Academiei Romane de Ştiinţe Penale.

Pentru mai multe detalii, vizitaţi: www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/EIRP2013/index.