În data de 7 aprilie 2011, a avut loc la Buzău seminarul cu tema „Combaterea violenţei în scoală: o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi”. Evenimentul face parte din proiectul „Tinerii împotriva violenţei”, proiect pe care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îl desfăşoară în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii, Agenţia OSC şi Institutul pentru Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi s-a bucurat de prezenţa directorilor de colegii, licee şi grupuri şcolare din judeţul Buzău, reprezentanţi ai Casei Corpului Didactic, profesori psihologi, membri ai consiliilor de administraţie a şcolilor, autorităţi locale şi judeţene. Dezbaterea a fost orientată către identificarea cauzelor violenţei şcolare dar mai ales pe metode eficiente de comunicare în vederea prevenţiei acestui fenomen.


Seminarul i-a provocat pe cei prezenţi la o discuţie despre modalităţi eficiente de comunicare internă şi externă în vederea prevenţiei şi combaterii violenţei şcolare, cu scopul de a diminua efectele negative ale unor astfel de comportamente în perimetrul instituţiei.

Dezbaterea s-a desfăşurat în două etape: în prima etapa a fost prezentat proiectul de către Ramona Pîrlac – Expert comunicare din partea Agenţiei OSC. De asemenea, a fost rulat filmuleţul realizat în cadrul „Forumului Naţional al Copiilor”, manifestare ce a avut loc sub egida proiectului „Tinerii împotriva violenţei” în vara anului 2010.

În cadrul primei etape au susţinut alocuţiuni pe tematica prevenţiei şi combaterii violenţei şcolare şi au menţionat importanţa colaborării inter-instituţionale procesul de minimizare a numărului cazurilor de violenţă şcolară următoarele persoane: Georgeta-Paula Mihai, Inspector pentru educaţie permanentă, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ion Vasile, Director Casa Corpului Didactic Buzău, Roxana Kovacs, Consilier DGASPC Buzău şi Dan Pîslaru, Director CJRAE Buzău.

În partea a doua, participanţii au primit draftul Ghidului de comunicare în varianta printată şi au fost rugaţi să vină cu sugestii referitoare la îmbunătăţirea acestora. Au fost formate echipe iar după timpul alocat pentru a analiza propunerile ghidului, câte un reprezentant al fiecărei echipe a prezentat concluziile. Seminarul a fost înregistrat audio, iar propunerile participanţilor se vor regăsi în ghidul de comunicare final.