În data de 23 februarie 2011, la Reşiţa, s-a desfăşurat o nouă etapă a proiectului Tinerii împotriva violenţei, proiect pe care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îl desfăşoară în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii, Agenţia OSC şi Institutul pentru Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul Combaterea violenţei în şcoală: o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi s-a bucurat de prezenţa a 30 de persoane, directori de colegii, licee şi grupuri şcolare din judeţul Caraş Severin, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, profesori psihologi, membri ai consiliilor de administraţie ale şcolilor, autorităţi locale. Dezbaterea s-a focusat pe găsirea unor metode eficiente de comunicare internă şi externă, atât în vederea prevenţiei şi combaterii violenţei şcolare, cât şi cu scopul de a diminua imaginea negativă pe care astfel de incidente o creează asupra unei instituţii de învăţământ.


Seminarul a început cu prezentarea detaliilor despre proiect, realizată de Ramona Pîrlac – Expert comunicare din partea Agenţiei OSC. Prezentă la eveniment, doamna Măriuţa Simionescu, preşedinte a Oragnizaţiei Salvaţi Copiii – sucursala Caraş Severin, a prezentat participanţilor activităţile din cadrul proiectului precum şi un scurt film realizat cu ocazia Forumului Naţional al Copiilor, manifestare ce a avut loc în vara anului 2010.
Ulterior, s-a adresat participanţilor domnul Inspector şcolar general Adrian Doxan care a asigurat participanţii că vor găsi sprijin în cadrul instituţiei pe care o conduce în vederea desfăşurării activităţilor anti-violenţă.

Domnul Tudor Deaconu – director al Casei Corpului Didactic – a susţinut o alocuţiune în cadrul căreia, pe lângă prezentarea programelor de formare ale cadrelor didactice, a provocat participanţii spre a găsi câte un cuvânt asociat fiecărei litere din cuvântul violenţă. Totodată, dumnealui a subliniat importanţa participării la cursuri de formare, training-uri sau seminarii care să ofere persoanelor implicate în actul educaţional perspective noi asupra abordării acestei problematici.

Doamna Ancuţa-Ramona Cărbunaru, Purtător de cuvânt în cadrul IPJ Caraş Severin şi domnul Lucian Istrăţescu – Ofiţer Relaţii publice şi informare la Inspectoratului Judeţean de Jandarmi au prezentat, pe scurt, activităţile şi statisticile insituţiilor, asigurând participanţii de sprijinul necondiţionat în cadrul proiectelor.

Întâlnirea a continuat cu prezentarea domnului Constantin Nechifor – cadru universitar la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, care a susţinut o prelegere despre cauze ale violenţei în rândul tinerilor.

Prima parte a seminarului s-a încheiat cu prezentarea unui studiu de caz realizat de doamna Luciana Bona – director adjunct al Grupului Şcolar Tehnic din Reşiţa dar şi cu expunerea unor exemple de bune practici derulate pe raza judeţului, prezentare susţinută de reprezentanţii CJRAE.

În partea a doua, participanţii au primit draftul Ghidului de comunicare în varianta printată şi au fost rugaţi să vină cu sugestii referitoare la îmbunătăţirea acestora. Au fost formate echipe iar după timpul alocat pentru a analiza propunerile ghidului, câte un reprezentant al fiecărei echipe a prezentat concluziile. Seminarul a fost înregistrat audio, iar propunerile participanţilor se vor regăsi în ghidul de comunicare final.