În data de 8 aprilie 2011, la Slobozia, s-a desfăşurat o nouă etapă a proiectului “Tinerii împotriva violenţei”, proiect pe care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îl desfăşoară în parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi Copiii”, Agenţia OSC şi Institutul pentru Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul „Combaterea violenţei în şcoală: o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi” s-a bucurat de prezenţa a 40 de persoane, directori de colegii, licee şi grupuri şcolare din judeţul Călăraşi, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, profesori psihologi, membri ai consiliilor de administraţie ale şcolilor, autorităţi locale. Dezbaterea s-a focusat pe găsirea unor metode eficiente de comunicare internă şi externă, atât în vederea prevenţiei şi combaterii violenţei şcolare, cât şi cu scopul de a diminua imaginea negativă pe care astfel de incidente o creează asupra unei instituţii de învăţământ.


Seminarul a început cu prezentarea detaliilor despre proiect, realizată de Ramona Pîrlac – Expert comunicare din partea Agenţiei OSC. A urmat rularea unui scurt film realizat de către Organizaţia „Salvaţi Copiii”, cu ocazia „Forumului Naţional al Copiilor”, manifestare ce a avut loc în vara anului 2010.

Prima parte a seminarului a continuat cu alocuţiuni şi intervenţii pe tema prevenirii şi combaterii violenţei în şcoli, dar şi a importanţei colaborării inter-instituţionale în procesul de minimizare a numărului cazurilor de violenţă şcolară, luând cuvântul următoarele persoane: Anca Maria Barbu, Inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călaraşi, Mariana Iacobescu, Ofiţer analiză şi prevenirea criminalităţii, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, Ionela Hoza, Subofiţer în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa, Alexandru Constantinescu, Ofiţer Relaţii Publice, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa.

În partea a doua a seminarului, participanţii au format grupe de lucru, fiind distribuit Ghidul de comunicare elaborat de specialiştii Agenţiei OSC. Scopul activităţii a fost ca materialul să fie analizat de participanţi şi îmbunătăţit prin intermediul sugestiilor acestora. Au fost punctate aspecte referitoare la modul în care ar trebui să comunice actorii instituţionali locali sau agenţii implicaţi direct în actul educativ (profesori, diriginţi, elevi, psihologi şcolari etc.), oferind multiple sugestii pentru dezvoltarea viziunii prescriptive asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare. Concluziile se vor regăsi în varianta finală a Ghidului.