Vineri, 1 aprilie, la Iaşi, s-a desfăşurat seminarul „Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi” – activitate derulată în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei” ce reuneşte ca parteneri strategici, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), Organizaţia “Salvaţi Copiii”, Agenţia OSC şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul a fost organizat de către Agenţia OSC şi a reunit aproximativ 100 de participanţi – directori ai instituţiilor de învăţământ, profesori, psihologi şcolari sau elevi, alături de inspectori şcolari, reprezentanţi ai centrelor de formare, alături de reprezentanţi ai instituţiilor sau autorităţilor locale ce pot contribui la demersurile de combatere şi prevenire a violenţei şcolare.


Seminarul a debutat cu prezentarea concisă a celor mai importante informaţii privind proiectul “Tinerii împotriva violenţei”, a căror repere principale au fost conturate de către Oana Arnăutu, Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice în cadrul Agenţiei OSC.

Întâlnirea a continuat cu intervenţia doamnei Corina Mighiu, care în calitate de reprezentantă a Organizaţiei “Salvaţi Copiii”, a făcut cunoscute câteva dintre cele mai importante activităţi derulate în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”, activităţi ce au avut ca obiective, formarea a 16 specialişti în domeniul prevenirii violenţei în mediul educaţional; formarea a 160 de cadre didactice în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare; creşterea gradului de informare a 13200 de elevi în ceea ce priveşte alternativele de interacţiune non-violentă şi metodele de prevenire a violenţei şi creşterea gradului de informare a voluntarilor OSCR cu privire la metodele de prevenire a violenţei şcolare.

Un rol important în derularea unei dezbateri pertinente l-a avut prezentarea Directorului Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională – Elena-Manuela Vlasie, care a realizat principalele delimitări conceptuale, necesare pentru a fixa un cadru comun de discuţie şi de referinţă. Director Elena-Manuela Vlasie a definit pentru început violenţa şcolară şi a descris principalele forme pe care acest fenomen le ia în contextul şcolar cotidian, discutând în a doua parte a prezentării, cauzele şi consecinţele comportamentelor violente. Finalmente, s-a realizat profilul succint al elevului violent, respectiv al elevului victimă şi s-a propus dezbaterea aspectelor din mediul şcolar care potenţează manifestările de violenţă şcolară. Tot din partea C.J.R.A.E. Iaşi, a intervenit ulterior profesor psihopedagog Anca Hardulea, care a prezentat rezultatele analizei fenomenului de violenţă şcolară la nivelul judeţului Iaşi şi modul de intervenţie propus de către specialiştii psihopedagogi, respectiv proiectele şi activităţile ce au implicat multiple instituţii de invăţământ din judeţ.

Seminarul a oferit de asemenea oportunitatea discutării pe larg, a ofertei de formare pe care Casa Corpului Didactic Iaşi o pune la dispoziţia cadrelor didactice şi a proiectelor de prevenire şi combatere a violenţei şcolare în care această instituţie este implicată. Pentru început, directorul C.C.D. Iaşi, Lidia Andronache a prezentat în detaliu, modul de organizare a etapei judeţene de formare pe tema prevenirii şi combaterii violenţei şcolare, etapă organizată în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”. Aceste cursuri se desfăşoară în această primăvară şi reprezintă continuarea etapelor anterioare de formare, derulate la nivel regional de către Institutul de Știinţe ale Educaţiei, partener în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”. În continuarea seminarului, s-au adresat publicului prezent la seminar, profesorii metodişti Mihaela Şalariu, Dan Butnaru şi Ileana Savinescu, reprezentând de asemenea, Casa Corpului Didactic Iaşi. Ultima intervenţie, a doamnei Ileana Savinescu, a surprins exemple concrete de programe, proiecte şi activităţi ce vizează prevenirea şi combaterea violenţei şcolare, subliniind punctele tari şi impactul fiecărei iniţiative.

În finalul primei părţi a întâlnirii, ofiţer Mădălin Ţăranu, reprezentând Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, a accentuat importanţa colaborării inter – instituţionale şi a punctat modul în care I.P.J. se poate implica şi poate sprijini concret instituţiile de învăţământ, în eforturile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.

A doua parte a seminarului a fost concentrată pe discutarea “Ghidului de comunicare – o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi” – material ce va fi elaborat în cadrul proiectului pentru a sprijini eficienţa demersurilor de comunicare intra- şi inter-instituţională, integrând feedback-ul oferit în cadrul seminariilor. Discuţia derulată între participanţi a subliniat aspecte referitoare la modul în care ar trebui să comunice actorii instituţionali locali sau agenţii implicaţi direct în actul educativ (profesori, diriginţi, elevi, psihologi şcolari etc.), oferind multiple sugestii pentru dezvoltarea viziunii prescriptive asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.