szeged_profesori.jpgÎn perioada 17 – 21 decembrie, timp de o săptămână, opt ingineri şi profesori de la Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte” din Lugoj se află la liceul partener Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola din Szeged (Ungaria) pentru o activitate comună în cadrul proiectului transfrontalier Calitate şi complementaritate în cadrul Învăţământului professional şi tehnic transfrontalier.

Activitatea a debutat în cursul zilei de luni la Camera de Comerţ şi Industrie a Regiunii Csongrad din Szeged cu o prezentare a rezultatelor proiectului până în prezent, fiind invitaţi reprezentanţi ai autorizăţilor regionale şi locale din Ungaria, ai firmelor partenere, elevii şi profesorii implicaţi în proiect.

Au luat cuvântul: ing. Bogos Nicoleta – managerul proiectului din partea Colegiului Tehnic „Valeriu Branişte”, Zoltán Lengyel, director al consorţiului şcolar Szegedi Műszaki Középiskola, ing. Márton Litkei, reprezentant al National Instruments Hungary şi prof. Péter Zsirmik, responsabilul activităţilor pe domeniul Electronică şi automatizări.

În zilele următoare, inginerii români şi maghiari au desfăşurat un curs de formare pe platforma interactivă NI LabView, achiziţionată în cadrul proiectului transfrontalier de partenerul maghiar, curs susţinut de ing. Márton Litkei, reprezentant al National Instruments Hungary. Platforma NI LabView cuprinde o gamă largă de instrumente de măsurare, testare şi control în domeniu virtual, ceea ce reduce dimensiunile echipamentelor de testare automată, realizând în acelaşi timp, o creştere de până la 10 ori a productivităţii, la costuri substanţial reduse faţă de sistemele bazate pe instrumentele tradiţionale. Platforma NI LabView se utilizează atât în mediul educaţional, dar şi în medul real de lucru.

„Proiectul transfrontalier este o oportunitate pentru liceul nostru prin care am reuşit să amenajăm un nou laborator în domeniul electronicii şi automatizărilor şi să achiziţionăm platforma NI LabWiew, având la dispoziţie bani europeni. Mă bucur că putem inaugura platforma prin cursul pe care-l desfăşoară profesorii români şi cei maghiari, aceasta fiind una dintre multiplele activităţi commune”, a declarat Zoltán Lengyel, director al consorţiului şcolar Szegedi Műszaki Középiskola.

În calitate de manager al proiectului pentru Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte”, ing. Nicoleta Bogos a declarat: „În cadrul proiectului Calitate şi complementaritate în învăţământul profesional şi tehnic transfrontalier, urmăm cursul de formare LabVIEW la care participă 8 cadre didactice de la Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte”, respectiv elevi şi cadre didactice de la şcoala parteneră din Szeged. În cadrul cursului a fost prezentat modul de folosire a instrumentului virtual LabVIEW, ce oferă profesorilor de specialitate, posibilitatea de utilizare a acestuia în actul educaţional, stimulând astfel creativitatea elevilor şi pregătindu-i pentru provocările tehnologiei de mâine. Aşa cum spune şi titlul proiectului, toate activităţile desfăşurate au ca scop creşterea calităţii învăţământului tehnic, prin implementarea unor mijloace şi tehnici de ultimă generaţie”.

În cursul lunii ianuarie 2013, Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte” va fi gazda profesorilor şi elevilor maghiari care se vor specializa pe platforma AUTOCAD. Proiectul Calitate şi complementaritate în învăţământul tehnic transfrontalier este finanţat de Uniunea Europeană – Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013 cu suma de 153662 euro, iar Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte” este lider de proiect.