Marţi, 29 martie, la Suceava, s-a desfăşurat seminarul „Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi” – activitate derulată în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”, ce reuneşte ca parteneri strategici, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), Organizaţia “Salvaţi Copiii”, Agenţia OSC şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul a fost organizat de către Agenţia OSC şi a reunit aproximativ 60 de participanţi – directori ai instituţiilor de învăţământ, profesori, psihologi şcolari sau elevi, alături de inspectori şcolari, formatori şi reprezentanţi ai instituţiilor sau autorităţilor locale ce pot contribui la demersurile de combatere şi prevenire a violenţei şcolare.


Seminarul a debutat cu prezentarea concisă a celor mai importante informaţii privind proiectul “Tinerii împotriva violenţei”, a căror repere principale au fost conturate de către Oana Arnăutu, Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice în cadrul Agenţiei OSC.

Prima parte a întâlnirii a fost focalizată pe dezbaterea rolului pe care îl au instituţiile judeţene, în demersurile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, iar pentru început, a luat cuvântul Elena – Cristina Nechifor, care a reprezentat la acest seminar Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, fiind în acelaşi timp, director la Colegiul Naţional “Nicu Gane”. Adresându-se către publicul prezent la seminar, reprezentantul I.S.J. Suceava a subliniat importanţa asumării unor demersuri coerente, care să implice toate cele cinci elemente necesare unei schimbări durabile: viziunea, abilităţile, iniţiativa, resursele concrete şi planul operaţional de acţiune. Director Elena – Cristina Nechifor a prezentat de asemenea, demersurile pe care Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava le derulează în scopul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare, iar în acest context, s-a vorbit despre cursurile ce se vor desfăşura la nivel judeţean, ca urmare a formării organizate de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în cadrul proiectului “Tineriii împotriva violenţei”. Tot aici a fost punctată activitatea Comisiei Judeţene de Prevenire şi Combatere a Violenţei în Mediul Şcolar, care îşi propune ca obiective principale, (1) conştientizarea fenomenului de violenţă în mediul şcolar de către elevi, părinţi şi cadre didactice, (2) prevenirea formelor de violenţă, (3) consilierea pshihopedagogică a profesorilor prin participarea acestora la cursuri de formare, (4) informarea elevilor cu privire la prevenirea violenţei în mediul şcolar, (5) consilierea părinţilor printr-un parteneriat funcţional şcoală – familie, (6) oferirea de alternative educaţionale multiple şi atractive pentru petrecerea timpului liber şi (7) dezvoltarea parteneriatului inter-instituţional.

Importanţa colaborării la nivel judeţean a fost subliniată şi de către Inspector Antoniu Alexandru Flandorfer, care a reprezentat la seminar Instituţia Prefectului şi a accentuat în alocuţiunea sa, sprijinul pe care instituţia îl acordă proiectelor şi programelor integrate de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.

Întâlnirea a continuat cu intervenţia Profesorului Metodist Rodica Cotin, din partea Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava. Participanţii au avut ocazia să cunoască oferta de formare a instituţiei, în cadrul căreia au fost evidenţiate programele avizate de perfecţionare continuă, pe domenii care fundamentează abordarea corectă a fenomenului de violenţă şcolară: (1) Management şi comunicare, (2) Abordări moderne în educaţie, (3) Consiliere şi orientare sau (4) Activităţi extracurriculare. În încheierea expunerii sale, profesor metodist Rodica Cotin a accentuat importanţa educaţiei în corectarea tendinţelor agresive: “se impune cu necesitate ca şcoala să ofere oportunităţi prin care un copil să-şi descopere propria identitate, să se exploreze pe sine şi relaţiile pe care le stabileşte cu alţii, să-şi dezvolte empatia şi să coopereze […].”

Un aport consistent în dezvoltarea unei discuţii pertinente l-a avut profesor psihopedagog Cătălina Vieru, care a reprezentat Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Suceava şi care a delimitat în intervenţia sa, principalele repere conceptuale care fundamentează înţelegerea profundă a manifestărilor violente şi asumarea celor mai eficiente strategii de abordare. S-a vorbit astfel despre ce înseamnă comportament agresiv şi cauze ale acestuia, despre tipuri şi forme de violenţă şcolară, despre consecinţele pe care aceste manifestări le pot avea şi finalmente, despre strategii de prevenire şi reducere a agresivităţii în contextul şcolar – cu accent pe activitatea de dezvoltare a competenţelor intra – personale şi inter – personale la copii. Alăturându-se acestor recomandări, profesor psihopedagog Daniela Vîrvara a prezentat proiectul “PARTEA” („PARents and TEAchers in intercultural dialogue”) în care C.J.R.A.E. Suceava este implicat şi care vizează identificarea şi valorificarea metodelor ce facilitează dialogul intercultural între părinţi şi profesori, pentru a optimiza finalmente, relaţia şcoală – comunitate.

Discuţia s-a focalizat apoi pe modul în care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului se poate implica în demersurile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. Echipa formată din experţii Sergiu Hojbotă, Loredana Corduneanu şi Florin Bagiu a prezentat în acest context, posibilităţi concrete de prevenţie şi de intervenţie, precum şi aportul pe care îl poate aduce instituţia la recuperarea psihologică a victimelor sau a agresorilor, înainte de a fi integrate în mediul social din care provin.

Întâlnirea a continuat cu intervenţiile programate din partea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, reprezentat de către ofiţer Elena Iacob şi din partea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, reprezentat de către Lucian Grigoraş şi Marius Șaramet. Ofiţer Elena Iacob a prezentat pentru început, implicarea Inspectoratului de Poliţie în demersurile de prevenire şi de combatere a violenţei şcolare, implicare care pleacă de la activitatea „Poliţiei de Proximitate” sau a “Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţi” şi merge până la participarea prin intermediul unui reprezentant, la activităţile “Comisiei Judeţene de Prevenire şi Combatere a Violenţei Școlare” şi “Comisiei de Protecţie a Copilului” sau până la intervenţiile asigurate în cazul sesizărilor făcute la numărul 112. În completarea acestor precizări, reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean au accentuat importanţa sesizărilor cu privire la incidentele de violenţă şcolară şi prin urmare, a asumării acestor acte care apar de obicei, la tineri ce sunt la rândul lor, victime ale agresivităţii celor din jur, a incisivităţii promovate în media sau chiar a violenţei domestice.

A doua parte a seminarului a fost concentrată pe discutarea “Ghidului de comunicare – o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi” – material ce va fi elaborat în cadrul proiectului pentru a sprijini eficienţa demersurilor de comunicare intra- şi inter-instituţională, integrând feedback-ul oferit în cadrul seminariilor. Discuţia derulată între participanţi a subliniat aspecte referitoare la modul în care ar trebui să comunice actorii instituţionali locali sau agenţii implicaţi direct în actul educativ (profesori, diriginţi, elevi, psihologi şcolari etc.), oferind multiple sugestii pentru dezvoltarea viziunii prescriptive asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.