cam_deputatilor.jpgDeputaţii din Comisia de învăţământ au adoptat, joi, un amendament la proiectul de Lege a Educaţiei prin care se asigură profesorilor titulari din învăţământul preuniversitar dreptul dobândit la concursul de titularizare şi după intrarea în vigoare a noii legi.

Astfel, deputaţii au introdus un nou articol care prevede că ‘personalul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează dreptul dobândit în concursul naţional unic de titularizare’.

La alineatul 2 al acestui articol se stipulează că ‘în condiţiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază de soluţionarea restrângerii activităţii’, soluţia urmând a fi ori ‘transferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar’, ori ‘repartizarea pe posturi/cadre vacante coordonate de Inspectoratul Şcolar Judeţean sau cel al Municipiului Bucureşti, conform metodologiei elaborate de Minister până la data de 15 noiembrie a fiecărui an’.


Alineatul 3 al noului articol stabileşte ce înseamnă restrângere de activitate şi anume ‘situaţia în care postul/norma didactcă nu se încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege’ şi ‘situaţia în care se constată diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăţi de normă, fără posibilitate de completare în aceeaşi unitate sau într-o unitate de învăţământ apropiată’.


Amendamentul prin care a fost introdus noul articol a fost asumat de întreaga Comisie de învăţământ, după o serie de dispute privind ”paternitatea” sa între deputaţii PSD şi cei ai PDL.
De asemenea, deputaţii PNL au propus un alt amendament care a fost adoptat de comisie, prin care se statuează faptul că bursele sociale trebuie să acopere un minimum de masă şi cazare şi pot fi cumulate cu alte forme de burse.


Şi deputaţii PDL au propus un amendament în ceea ce priveşte regimul burselor, pe care comisia l-a adoptat, anume că statul român acordă anual burse pentru sprijinirea tinerilor de origine etnică română din ţări învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate, care doresc să studieze în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat din România.
Membrii Comisiei de învăţământ au elaborat şi un nou articol care reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului superior particular şi confesional. AGERPRES