O nouă etapă a proiectului „Tinerii împotriva violenţei” a avut loc la Râmnicu Vâlcea în data de 16 martie 2011. Proiectul „Tinerii împotriva violenţei” are ca beneficiar Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi este desfăşurat în parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi Copiii”, Agenţia OSC şi Institutul pentru Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi s-a bucurat la Rm. Vâlcea de prezenţa a peste 50 de persoane, irectori de colegii, licee şi grupuri şcolare din judeţul Vâlcea, reprezentanţi ai Casei Corpului Didactic, profesori psihologi, membri ai consiliilor de administraţie a şcolilor, autorităţi locale şi judeţene. Dezbaterea a fost orientată către identificarea cauzelor violenţei şcolare dar mai ales pe metode eficiente de comunicare în vederea prevenţiei acestui fenomen.


Dezbaterea s-a desfăşurat în două etape: în prima etapa a fost prezentat proiectul de către Ramona Pîrlac – Expert comunicare din partea Agenţiei OSC. Doamna Sorina Dumitrescu, reprezentantă a Organizaţiei „Salvaţi Copiii”, a prezentat participanţilor activităţile desfăşurate de organizaţie până acum precum şi rezultatele acestora. De asemenea, a fost rulat filmuleţul realizat în cadrul „Forumului Naţional al Copiilor”, manifestare ce a avut loc sub egida proiectului „Tinerii împotriva violenţei” în vara anului 2010.

Prima parte a evenimentului a continuat cu susţinerea unor scurte alocuţiuni pe tematica prevenţiei şi combaterii violenţei şcolare şi au menţionat importanţa colaborării inter-instituţionale în procesul de minimizare a numărului cazurilor de violenţă şcolară următoarele persoane: Sandu Elena-Daniela, Coordonator CJAP din cadrul CJRAE Vâlcea, Croitoru Mihaela, Agent de poliţie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, Cornelia Papuzu, Director Casa Corpului Didactic Vâlcea. Colegiul Economic din Rm. Vâlcea a fost reprezentat de către elevele Claudia Bălăşoiu şi Claudia Cârstea, care sub îndrumarea prof. Maria Dumitru, şi-au prezentat perspective asupra violenţei şcolare prin intermediul unei scenete.

Prima parte a întâlnirii s-a încheiat cu alocuţiunea domnului Constantin Nechifor, cadru universitar al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. Dumnealui a abordat problematica violenţei din punct de vedere conceptual, sugerând de asemenea o serie de cauze de actualitate ale unui astfel de comportament în rândul tinerilor.

Cea de-a doua etapă a evenimentului a fost dedicată exclusiv soluţiilor de comunicare. Ghidul de comunicare, editat de Agenţia OSC, a fost propus spre analiză şi îmbunătăţire. Cei prezenţi au avut posibilitatea de a consulta alternativele propuse şi de a veni cu sugestii pentru optimizarea instrumentelor şi a frecvenţei cu care ar trebui să se desfăşoare procesul de comunicare între şcoala şi structurile externe dar şi în interiorul instituţilor de învăţământ. Ghidul de comunicare a fost analizat pe grupe de lucru, iar observaţiile au fost notate pe flipchart şi prezentate în faţa celorlalţi participanţi.