Profesorii vor fi evaluati de seful de catedra, director si consiliul de administratie

Dascalii ar urma sa fie evaluati de seful de catedra, directorul scolii si consiliul de administratie al unitatii scolare, potrivit unor propuneri ale sindicatelor privind criterii de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar.

Astfel, evaluarea cadrului didactic se va realiza anual, dupa incheierea anului scolar, in doua etape: completarea fisei de evaluare de cadrul didactic respectiv (autoevaluare), de seful direct (evaluarea colegiala, dupa caz, a responsabilului de comisie metodica, sefului de catedra, directorului adjunct etc.) si de conducatorul unitatii.

Cea de-a doua etapa a evaluarii va consta intr-un interviu de evaluare – in fata consiliului de administratie al unitatii de invatamant, in care se va completa fisa finala de evaluare, prin medierea diferentelor existente intre cele trei aprecieri. Pe baza dovezilor prezentate, se va stabili calificativul final. Pentru fiecare etapa vor fi luate in considerare si rezultatele evaluarilor externe din perioada analizata (prin inspectie scolara, evaluare institutionala), daca acestea exista. Printre altele, cadrele didactice vor trebui sa isi fundamenteze curricula pe rezultatele evaluarilor nationale si locale si sa se adapteze la particularitatile geografice, demografice, etnice, economice, sociale si culturale ale comunitatii in care functioneaza unitatea de invatamant.

Totodata, vor trebui sa isi adapteze limbajul la mediului de provenienta si la nivelul achizitiilor anterioare ale elevilor si sa furnizeze feed-back si informarea sistematica a acestora si, dupa caz, a parintilor in privinta progresului scolar realizat. O alta conditie foarte importanta se refera la respectarea de catre profesori a prevederilor legale privind drepturile copilului si drepturile omului. La evaluarea cadrelor didactice va fi luata in considerare si satisfactiei beneficiarilor de educatie (elevii si parintii acestora) conform procedurilor stabilite la nivelul unitatii de invatamant.

Acordarea calificativului pentru dascali ar urma sa se realizeze dupa cum urmeaza: calificativul general “foarte bine” se va acorda daca este obtinut calificativul ‘foarte bine’ la cel putin 4 domenii (din care, obligatoriu, domeniul 2. Realizarea efectiva a curriculumului) si calificativul “bine” la celelalte domenii. Calificativul general “bine” se va acorda daca este obtinut calificativul “bine” la cel putin 4 domenii (din care, obligatoriu, domeniul 2. Realizarea efectiva a curriculumului) si calificativul “satisfacator” la celelalte domenii.

Calificativul general “satisfacator” se va acorda numai daca este obtinut calificativul cel putin “satisfacator” la toate domeniile. Calificativul general “nesatisfacator” se acorda daca este obtinut calificativul “nesatisfacator” la cel putin un domeniu. Potrivit actului, rezultatele evaluarii vor avea consecinte la nivelul salarizarii si al contractului de munca. Astfel, la obtinerea calificativului general “satisfacator” salariul va ramane la nivelul anterior, pana la urmatoarea evaluare; la obtinerea calificativului general “bine” si “foarte bine” va conduce la majorari salariale (care vor fi determinate prin negociere).

Obtinerea calificativului “nesatisfacator” va duce la inscrierea obligatorie a cadrului didactic respectiv intr-un program de formare adecvat pentru corectarea punctelor slabe identificate; repetarea evaluarii dupa un semestru si reluarea procedurii; aplicarea prevederilor legale privind calitatea de cadru didactic. Dascalii vor fi observati la clasa, in cadrul activitatile extracurriculare, la activitatile cu parintii sau cu alti purtatori de interese de la nivelul comunitatii. Performanta profesorilor va reiesi si din ancheta facuta elevilor prin chestionar sau interviu.

Din chestionar va reiesi nivelul de satisfactie fata de activitatea depusa; nivelului respectului reciproc manifestat in cadrul relatiei profesor-elev; calitatea limbajului utilizat – corectitudine, accesibilitate; nivelul de satisfacere a nevoilor si intereselor individuale. Si parintii elevilor vor fi chestionati in acelasi mod. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant va stabili indicatorii de performanta aferenti fiecarui criteriu si punctajul alocat fiecarui criteriu.