Profesorul Aurel Ardelean, preşedintele UVVG Arad, a devenit membru al Clubului Rectorilor Europeni

ardelean_placheta.jpgProf. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedinte al UVVG Arad, a fost primit, zilele trecute, ca membru al Clubului Rectorilor Europeni (CRE), asociaţie care integrează rectori ai instituţiilor de învăţământ superior, personalităţi ale sistemului educaţional din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi Africa.

Clubul Rectorilor Europeni, cu sediul în Marea Britanie, funcţionează în baza actelor legislative ale Marii Carte a Universităţilor Europene, a Convenţiei de la Bologna şi a propriei Carte, având, în principal, următoarele obiective: afilierea şi coordonarea activităţilor şcolilor superioare din ţările europene în ceea ce priveşte perfecţionarea activităţilor educativ-metodice, de cercetare, culturale şi educaţionale; asigurarea condiţiilor pentru creşterea calităţii educaţiei şi extinderea serviciilor şcolilor superioare prin metode tehnologice moderne în vederea perfecţionării învăţământului superior; realizarea de măsuri comune pe piaţa serviciilor educaţionale, crearea de condiţii competitive în activităţile instituţiilor, protecţia intereselor corporative ale membrilor Clubului; răspândirea experienţelor pozitive ale şcolilor superioare europene de top, în privinţa extinderii integrării europene a învăţământului superior şi crearea unui climat favorabil în implementarea ideilor Convenţiei Bologna; perfecţionarea profesională a cadrelor didactice din şcolile superioare, utilizarea eficientă a ultimelor tendinţe de know-how în perfecţionarea şi dezvoltarea învăţământului superior; coordonarea activităţilor de sprijin social pentru studenţi, asistenţa în organizarea de conferinţe ştiinţifice studenţeşti, manifestări educaţionale şi creative.

Calitatea de membru în această prestigioasă asociaţie, care reuneşte personalităţi ştiinţifice din Europa şi din întreaga lume, atestată prin Certificatul eliberat de preşedintele profesor doctor Wil Goodheer, este o dovadă în plus pentru recunoaşterea întregii cariere didactice şi de cercetare ştiinţifică a prof. univ. dr. Aurel Ardelean.

Rector fondator, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, membru al Clubului Rectorilor Europeni, a subliniat: “În urma activităţii depuse ca rector în cei 22 de ani, am fost distins de Clubul Rectorilor Europeni cu acest certificat semnat de preşedintele clubului Will Godheer. Este o recunoaştere a comunităţii noastre academice, care prin eforturile depuse a reuşit să realizeze şi să întregească o universitate performantă, o universitate care păşeşte cu încredere în Europa, care contribuie la crearea spaţiului european al învăţământului şi cercetării europene. Dorim ca învăţământul european să facă paşi hotărâtori spre culmile performanţei ştiinţifice într-un moment în care Asociaţia Universităţilor Europene cheamă universităţile din întreaga Europă să se alăture efortului de a scoate societatea din criza actuală. Vom încerca să realizăm acest lucru în spiritual cercetărilor şi a învăţământului de performanţă pe care îl realizăm în Universitatea de Vest Vasile Goldiş. Am urmat toate etapele care sunt necesare în realizarea învăţământului didactic: profesor de liceu, inspector şcolar de raion, inspector şcolar la judeţ, profesor la prestigioase instituţii de învăţământ cum ar fi Colegiul Naţional ‘Moise Nicoară’, Liceul Pedagogic, Colegiul Naţional ‘Elena Ghiba Birta’. Prin grupul de profesori care s-au adunat la Arad am reuşit să aducem învăţământul superior în urbea noastră ceea ce a constituit un moment de răscruce în evoluţia învăţământului arădean. Sunt sigur că vom reuşi să ne împletim eforturile pentru a realiza performanţă academică, pentru a crea generaţii tinere pentru viitorul Aradului şi viitorul întregii ţări”.