Miercuri, 29 septembrie, cadrele didactice ale Universităţii „Danubius” au participat la prima parte a cursului de instruire în cadrul proiectului Danubius Online. Utilizarea platformei de învăţare – colaborare Danubius Online în relaţiile cu studenţii ciclurilor universitare de licenţă şi masterat, indiferent de forma de învăţământ (ZI, FR, ID), este obligatorie în anul universitar 2010 – 2011.

În cadrul cursului de instruire s-a discutat, printre altele , despre concepţia pedagogică a programului SAKAI, concepţie care gravitează în jurul învăţământului centrat pe student, ceea ce nu se rezumă doar la întocmirea programelor de studiu pornind de la student ci şi la aplicarea principiilor pedagogice ale constructivismului social. Aceasta înseamnă că studentul ştie deja direcţia pe care doreşte să o urmeze şi va obţine cunoştinţele care stau la baza formării sale profesionale.

Rolul profesorului este de a crea un mediu favorabil studentului, prin folosirea instrumentelor de lucru optime. Danubius Online este platforma de învăţare – colaborare, acel instrument pe care profesorii Universităţii Danubius doresc să îl folosească pentru a asigura succesul învăţării – permanenta comunicare şi colaborare a studentului cu ceilalţi colegi şi cu profesorii. Altfel spus, prin platforma Danubius Online Universitatea Danubius creează posibilitatea de socializare a studenţilor, prin asigurarea contactului nemijlocit cu profesorii şi cu ceilalţi studenţi.

În cadrul primei părţi a cursului s-au şi discutat aspectele tehnice ale accesului pe portalul Danubius Online cât şi cele referitoare la crearea unui site de curs generic și a componentelor lui: crearea unui syllabus, crearea unei teme (de referat, de proiect etc), crearea unui fond de întrebări, crearea unui test de autoevaluare (test formativ), punerea pe site a fișierelor de resurse.

În cea de-a doua parte a acestui curs, care a avut loc pe 1 octombrie, au fost parcurse şi celelalte teme: Utilizarea de către instructor a site-urilor de curs oferite studenților: importul materialelor de pe site-ul de curs generic și adaptarea acestora, crearea de forumuri și posibilitatea utilizării lor pentru seminarii și pentru consultații asincrone (în care profesorul și studentul nu sunt prezenți simultan pe internet), utilizarea camerelor de chat pentru ore de consultații online (sincrone); lucrul cu studenții la teme (referate, proiecte); utilizarea carnetului de note; crearea și utilizarea testelor de examen online şi utilizarea Single Sign On (SSO), integrarea portalului Danubius Online cu Google și Ephorus.