tompea_doru.jpgConducerea Universitatii „Petre Andrei” din Iasi aduce la cunostinta confirmarea in functia de Rector al Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, prin Ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, a prof.univ.dr. Doru Tompea. Ordinul de confirmare a Rectorului Universitatii „Petre Andrei” este rezultatul unui proces de alegeri monitorizat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, proces care a avut urmatorul parcurs:

Pe data de 1.10.2009, la inaugurarea noului an universitar, Rectorul Universitatii, Prof.univ.dr. Doru Tompea, a facut publica indeplinirea mandatului special prevazut de Ordinul nr. 4294/10.06.2009 al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, declansand publicitatea organizarii alegerilor la nivelul tuturor structurilor Universitatii, avand in vedere Hotararea de Guvern adoptata in sedinta din 30.09.2009, prin care Universitatea „Petre Andrei” din Iasi a fost reinclusa in lista institutiilor de invatamant superior care functioneaza legal.

Pe 12.10.2009, in Monitorul Oficial al Romaniei a aparut HG nr. 1093/2009 privind modificarea si completarea HG nr. 749/2009, pentru aprobarea Nomenclatorului, domeniilor, a structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, organizate de acestea, in baza caruia s-au organizat alegerile pe structura legala a Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, cu cele cinci facultati, respectiv: Psihologie si Stiintele Educatiei; Asistenta Sociala si Sociologie; Stiinte Politice si Administrative; Economie; Drept.

Pentru ca aceste alegeri sa se desfasoare in conditii de deplina legalitate, Senatul Universitatii „Petre Andrei” din Iasi a hotarat, in sedinta din 1.10.2009, urmatoarele:

– aprobarea Cartei Universitatii si a Metodologiei de organizare si desfasurare a alegerilor;

– postarea pe site-ul Universitatii a Cartei, Metodologiei si programelor manageriale ale tuturor candidatilor la functiile de conducere ale Universitatii „Petre Andrei” din Iasi;

– postarea pe site-ul Universitatii a graficului alegerilor si trimiterea acestuia, spre informare, la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii;

– inregistrarea candidaturilor pentru functiile de conducere de la nivelul tuturor celor cinci facultati ale Universitatii „Petre Andrei” din Iasi;

– alegerea studentilor in Consiliile Profesorale si in Senatul Universitatii, in conformitate cu Regulamentul Studentilor, astfel incat ponderea reprezentantilor acestora sa fie de 25% din componenta fiecarei structuri.

upa_conducere.jpg

Pentru a asigura corectitudinea si legalitatea organizarii si desfasurarii alegerilor la Universitatea „Petre Andrei” din Iasi, Senatul l-a mandatat pe Prof.univ.dr. Doru Tompea sa solicite Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii monitorizarea acestor alegeri.

In consecinta, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii a emis Ordinul nr. 5767/27.10.2009, prin care a constituit Comisia de monitorizare a alegerilor de la Universitatea „Petre Andrei” din Iasi, cu urmatoarea componenta:

– Sonea Alexandru, consilier – Directia Generala Invatamant Superior;

– Ion Calin, consilier – Directia Generala Juridica si Control;

– Un reprezentant al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, desemnat de rectorul acestei institutii;

– Un reprezentant al Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi, desemnat de rectorul acestei institutii;

– Un reprezentant al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, desemnat de rectorul acestei institutii;

– Un reprezentant al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi, desemnat de rectorul acestei institutii;

– Un reprezentant al Universitatii de Arte „George Enescu” din Iasi, desemnat de rectorul acestei institutii.

Pe data de 28.10.2009, s-au desfasurate alegerile pentru structurile de conducere ale Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, in conformitate cu Metodologia aprobata de Senat, precum si cu legislatia academica in vigoare, sub stricta supraveghere a Comisiei de monitorizare constituite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. S-a constituit Senatul Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, care a ales, in prima sa sedinta, Rectorul Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, in persoana Prof.univ.dr. Doru Tompea.

Comisia de monitorizare constituita prin Ordinul nr. 5767/27.10.2009 a elaborat un raport cu privire la conditiile in care s-au desfasurat alegerile, constatand, in unanimitate, ca acestea au indeplinit toate conditiile legale. In baza acestui raport si a analizei dosarului alegerilor, Ministrul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Emil Boc, a emis Ordinul nr. 5837/6.11.2009, prin care a fost confirmat in functia de Rector al Universitatii „Petre Andrei” din Iasi Prof.univ.dr. Doru Tompea.