În conformitate cu misiunea ICUB de stimulare a cercetării de performanță și de racordare a cercetării românești la rețelele internaționale de performanță, ICUB acordă anual o serie de burse unor personalități internaționale recunoscute în domeniul în care lucrează, împreună cu statutul de profesor invitat al Universității din București. Programul de burse este un program de perfecţionare pentru profesorii invitaţi în cadru institutionalizat.

Bursele pentru profesori invitați în cadrul ICUB sunt burse rezidențiale acordate pe o perioadă ce poate varia de la 14 zile la 12 luni. Aceste burse sunt destinate unor cercetători cu experiență recunoscută la nivel internațional în domeniul în care lucrează, care doresc să desfășoare un proiect de cercetare în cadrul ICUB, să participe sau să organizeze un eveniment în cadrul ICUB (conferință internațională, cursuri, seminarii de cercetare, workshopuri exploratorii etc.) sau să țină cursuri în cadrul diferitelor programe ale Universității din București.

 

Obiective

Principalul obiectiv al acestor burse este să faciliteze depunerea de proiecte de cercetare și stabilirea unor colaborări internaționale cu specialiști recunoscuți din diferite domenii, precum și să aducă în ICUB profesori și cercetători recunoscuți care să poată transfera cunoaștere și bune practici (know-how) în activitatea de cercetare către membrii comunității academice a Universității din București. Profesorii invitați vor contribui la încurajarea și promovarea unor direcții, teme sau metode de cercetare, la formarea sau dezvoltarea unor grupuri de lucru în cadrul ICUB, precum și la crearea unui mediu dinamic de cercetare și la dezvoltarea culturii instituționale și de cercetare a Universității din București.

 

Criterii de eligibilitate

Profesorii invitați trebuie să fie cercetători cu experiență recunoscută la nivel internațional în domeniul lor de cercetare, care doresc să desfășoare un proiect de cercetare sub egida ICUB. Acest proiect poate include organizarea de evenimente (conferințe, prezentări, colocvii, workshop-uri), realizarea de aplicații la competiții de proiecte de cercetare (individuale sau în colaborare cu alți membri ai secțiunii respective), furnizarea de expertiză, îndrumarea tinerilor cercetători sau colaborarea cu colegi din Universitatea din București pe proiecte particulare.

Nu pot candida la această bursă profesori titulari sau asociați, respectiv profesori emeriți ai Universității din București.

 

Candidații interesați sunt invitați să consulte pachetul complet de informații la următorul link: http://icub.unibuc.ro/images/Pachetul_de_informatii._Bursele_pentru_profesori_invita%C8%9Bi_ICUB.PDF

Pentru informații suplimentare candidații interesați sunt rugați să se adreseze la: office@icub.unibuc.ro