univ_bolyai_2008.jpgUn nou program de burse postdoctorale, conceput în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate, se va desfăşura la Universitatea Babeş-Bolyai (UBB), începând din acest an şi până în 2013.

Intitulat ”Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul comunicării ştiinţei”, programul oferă burse pentru 135 de cercetători cu vârsta maximă de 40 de ani, în universităţi şi institute de cercetare europene.

Valoarea bursei este de 1.000 de euro pe lună, la care se adaugă 500 de euro pe lună pentru mobilităţile aferente, potrivit unui comunicat al instituţiei de învăţământ transmis, joi, AGERPRES. Din totalul burselor acordate, universităţii clujene, ca partener în proiect, îi revin şapte burse cu o durată de 30 de luni, trei burse de 18 luni, două burse de 12 luni şi trei burse cu durata de studii de şase luni. Programul este conceput de conf. univ. dr. Dorin Popa din Departamentul de Jurnalism al Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi beneficiază de o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 14.552.479 de lei, asigurată prin Fondul Social European.

Acest nou program se va desfăşura în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad, Universitatea din Genova (Italia), Filiala Iaşi a Academiei Române şi Institutul de Filologie Română ”Alexandru Philippide” din Iaşi. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea gradului de formare a viitorilor cercetători, prin valorificarea eficientă a ciclului de studii universitare de doctorat, potenţial generator de creştere a calităţii cercetării şi a învăţământului superior românesc.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără creşterea gradului de conştientizare a oportunităţilor determinate de parcurgerea ciclului de studii universitare de doctorat, în domeniile de cercetare prioritare, prevăzute de Strategia Naţională pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, 2007-2013, creşterea atractivităţii carierei în cercetare, prin asigurarea accesului şi posibilitatea dezvoltării carierei pentru cercetătorii performanţi, atragerea de cercetători cu experienţă, tineri cercetători post-doctoranzi, indiferent de naţionalitate, România devenind o destinaţie de interes pentru excelenţa ştiinţifică.

Alte obiective vizează creşterea capacităţii instituţionale, prin stimularea colaborării şi a parteneriatelor interregionale şi internaţionale, care să asigure rezultate valoroase la nivel internaţional, consolidarea rolului ştiinţei în societate, prin comunicarea ştiinţei (jurnalism ştiinţific), promovarea eticii şi egalităţii de şanse în cercetare, dezvoltarea de interfeţe dedicate dialogului ştiinţă-societate, sporirea atractivităţii şi a componentei motivaţionale pentru îmbrăţişarea unei cariere în cercetare, prin sprijinirea financiară, logistică şi ştiinţifică a cercetătorilor cu titlu de doctor din toate domeniile de cercetare prioritare, sporirea gradului de mobilitate interregională şi internaţională a tinerilor doctori. AGERPRES