univ_vest_timisoara.jpgFacultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, anunţă demararea înscrierilor pentru programul de masterat „Managementul riscului în afaceri internaţionale”.

Programul de masterat „Managementul riscului în afaceri internaţionale” este rezultatul implementării proiectului POSDRU/86/1.2/S/53202 „Competenţe avansate – profesionale şi de cercetare – în managementul riscului internaţional”, fiind primul masterat profesional în domeniul managementului riscului internaţional implementat în comun de cele mai importante 5 universităţi din România: Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa, în parteneriat cu Universitatea Paris – Dauphine.

Principalele avantaje pentru studenţii programului de masterat MRAI:

– acces gratuit (fără plata vreunei taxe de şcolarizare) la toate activităţile didactice oferite de program;

– burse lunare pentru studenţii care vor obţine rezultate deosebite;

– acces la resurse de învăţare şi cercetare disponibile în cadrul reţelei de specialişti în managementul riscului internaţional, dezvoltată în cadrul proiectului;

– infrastructură modernă și adecvată programei de studiu, achiziţionată cu finanţare din bugetul proiectului;

– ofertă de cursuri dezvoltată în urma analizării cerințelor actuale de pe piața muncii.

Programul de masterat „Managementul riscului în afaceri internaţionale” este acreditat în domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale, numărul total de locuri aprobate pentru anul universitar 2012-2013 este de 50.
Admiterea se face pe locurile fără taxă (cu finanţare din bugetul proiectului POSDRU/86/1.2./S/53202 „Competenţe avansate – profesionale şi de cercetare – în managementul riscului internaţional”), pe bază de dosar.