eleva.jpgPatriarhia Română şi Fundaţia World Vision România vor extinde la nivel naţional programul de prevenire a abandonului şcolar şi a delincvenţei juvenile, prin lansarea oficială, miercuri, a proiectului „Alege şcoala! 2”. Potrivit unui comunicat transmis marţi AGERPRES de Biroul de presă al Patriarhiei Române, proiectul „Alege şcoala! 2” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.2.

În anul 2009, Patriarhia Română şi Fundaţia World Vision România au iniţiat proiectul „Alege şcoala! 1” (aflat în derulare până în 2012 în 10 eparhii din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei) cu scopul prevenirii şi combaterii fenomenului abandonului şcolar şi a delincvenţei juvenile prin dezvoltarea unor soluţii educaţionale alternative de tipul şcolii de duminică, necesare motivaţiei pentru educaţie a copiilor din mediul rural şi urban cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani.


Proiectul „Alege şcoala!” va fi derulat pe parcursul a trei ani (2010 – 2013), în celelalte eparhii din ţară ale Patriarhiei Române, principalele activităţi constând în formarea specifică (în cadrul a 145 de sesiuni de formare) a 2.000 de preoţi şi profesori de religie implicaţi în prevenirea fenomenului abandonului şcolar în vederea dezvoltării deprinderilor de lucru cu copiii şi a aptitudinilor psiho-pedagogice. De asemenea, proiectul include organizarea de întâlniri de tipul şcolii de duminică pentru aproximativ 18.000 de copii din mediul rural şi urban, organizarea a 144 de tabere de creaţie la care vor participa peste 6.000 de copii şi a unui concurs naţional pe teme religioase cu premii. AGERPRES