Un program de susţinere şi promovare a elevilor şi studenţilor talentaţi, cu potenţial cognitiv deosebit, ce are în vedere identificarea, stimularea şi promovarea tinerilor cu rezultate şcolare excepţionale, va fi derulat de Academia Română.

Potrivit unui comunicat postat pe site-ul acestui for, programul, intitulat „Academia Română în dialog cu tinerii”, va fi coordonat de un grup de lucru alcătuit din membri ai Academiei şi cadre didactice din învăţământul superior, direcţiile principale de acţiune ale acestui proiect fiind: organizarea unui centru de studii pentru tinerii superdotaţi, organizarea şcolilor de vară/iarnă anuale, acordarea de premii speciale, acordarea de burse elevilor performanţi din medii defavorizate.

„După o fractură de decenii, în care Academiei Române i-au fost confiscate de către statul comunist toate bunurile, redobândite apoi cu greu şi doar parţial, în zeci de procese în instanţă, ne aflăm acum în situaţia de a putea constitui un fond special de finanţare şi de a relua, pe noi coordonate, implicarea Academiei Române în valorificarea excelenţei tinerilor români. Demersul nostru înlocuieşte misiunea Centrului Naţional pentru Instruire Diferenţiată, prevăzut în Legea 17/2007 şi încă nefuncţional”, precizează sursa citată.

Pentru identificarea şi selecţia elevilor performanţi, Academia Română va face apel la datele deţinute de inspectoratele şcolare judeţene, unele având deja create centre de excelenţă pentru copiii supradotaţi.

„Astfel, pentru anul 2020, Academia Română a alocat deja programului ‘Academia Română în dialog cu tinerii’, suma de 250.000 de lei din Fondul Recurent al Donatorilor, urmând să atragă şi alte fonduri din sponsorizări. Academia Română propune tuturor doritorilor să se alăture demersului său de a dezvolta acest program destinat tinerilor excepţionali, pe care l-am proiectat consistent şi durabil, astfel încât să contribuie la dezvoltarea unei noi generaţii de profesionişti şi să încurajeze pe termen lung valorificarea în România a acestui potenţial. (…) Suntem convinşi că membrii societăţii româneşti şi mediul economic vor aprecia oportunitatea implicării în acest program sustenabil la nivel naţional, cu impact educaţional asupra comunităţii”, se mai arată în comunicat, semnat de preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, şi de secretarul general al acestui for, Ioan Dumitrache. AGERPRES