badea_oana.jpgSecretarul de stat în MECTS Oana Badea a declarat vineri, la Oradea, că ministerul propune societăţii româneşti modernizarea sa folosind resursa cea mai potrivită pentru acest proces, şi anume cadrele didactice, abilitate în puncte de transformare a educaţiei aşa cum este astăzi, după soluţiile date de noua Lege a educaţiei.

Secretarul de stat a precizat, într-o conferinţă de presă la Oradea, motivul vizitei sale în Bihor, acela de a participa la conferinţa de lansare a proiectului „Educatori pentru societatea cunoaşterii”, derulat de Inspectoratul Şcolar Bihor, în parteneriat cu cel din Timiş. Prin acest proiect 4.400 de cadre didactice, personal de conducere, îndrumare şi control din unităţile de învăţământ preuniversitar din cele două judeţe sunt cuprinse, pentru 36 de luni, într-un amplu proiect de formare profesională.

Potrivit inspectorului şcolar general Dorel Luca, proiectul ‘Educatori pentru societatea cunoaşterii’ îşi propune dezvoltarea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin intermediul unui program multiregional inovativ de formare bazat pe domenii prioritare MECTS şi resurse digitale, în vederea abilitării curriculare durabile a acestora şi îmbunătăţirea capitalului uman din educaţie. Cele cinci module inovative vor oferi instruire pentru obţinerea de abilităţi pentru lucrul cu calculatorul (cu obţinerea permisului ECDL), proiectarea curriculumului bazat pe competenţe, metode interactive de învăţare/predare, implicit metode inovative, managementul clasei de elevi şi în situaţii de criză, precum şi un modul special pentru directori. ‘Iată cum se leagă soluţiile din lege cu un astfel de proiect, pe fonduri europene. La capătul acestui proces, ei (profesorii – n.r.) vor fi abilitaţi în puncte de transformare a educaţiei aşa cum este astăzi’, a declarat Oana Badea.


Secretarul de stat a apreciat şi alte două proiecte importante ale Inspectoratului Şcolar Bihor, realizate în asociere, unul în parteneriat cu Bucureştiul, pentru formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe şi care propune un nou opţional integrat, ce va va putea fi aplicat din clasa a III-a până la a XII-a şi un alt proiect, în colaborare cu judeţul Caraş-Severin, pentru grupuri de persoane dezavantajate, care va presupune organizarea a câte 15 centre, în Bihor şi Caraş, dotate cu aparatură şi programe sociale pentru populaţia de etnie romă. Conferinţa de lansare a proiectului ‘Educatori pentru societatea cunoaşterii’ se desfăşoară până sâmbătă, la Oradea.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Valoarea sa este de 20.941.448 lei (în jur de 5 milioane de euro), din care finanţarea nerambursabilă este de 15.610.938 lei, restul fiind cofinanţare de la buget. Proiectul este implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Casa Corpului Didactic Bihor, SIVECO România SA, Casa Corpului Didactic Timiş şi se derulează în Regiunile de Dezvoltare Nord-Vest şi Vest până pe 30 septembrie 2013. AGERPRES