Consiliul Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare (CNDI) împreună cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) au lansat competiția 2011 pentru Proiecte colaborative de cercetare aplicativă – Program PARTENERIATE, derulată în cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (PNCDI II) 2007 – 2013.

Prin acest instrument de finanțare se urmărește susținerea şi promovarea cercetării aplicative, în domenii prioritare, inter şi transdisciplinare, relevante pentru creșterea competitivității în cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) la nivel național, şi în acord cu economia mondială bazată pe cunoaștere.

Sunt finanțate proiecte de cercetare experimentală şi dezvoltare tehnologică, realizate în parteneriat şi concretizate prin realizare de produse, tehnologii şi servicii inovative, menite să rezolve şi să implementeze soluții la probleme complexe socio-economice, de prioritate națională şi actualitate internațională. Programul vizează institutele de cercetare, universitățile, organizațiile non-profit şi întreprinderile din Romania.

Proiectele colaborative de cercetare aplicativa sunt de doua tipuri:

Tipul 1: care prevede ca în structura parteneriatului nu este obligatorie participarea unei întreprinderi. Pentru acest tip de proiecte finanțarea de la bugetul de stat poate fi 100% din valoarea proiectului, având alocat un procent de 25% din bugetul competiției.

Tipul 2: pentru care este obligatorie, în structura parteneriatului, participarea a cel puțin unei întreprinderi, iar suma cofinanțărilor întreprinderilor trebuie sa fie minim 7,5% din valoarea proiectului (valoarea proiectului = finanțarea de la bugetul de stat plus cofinanțarea proprie) daca întreprinderea/întreprinderile participante sunt întreprinderi mici şi mijlocii şi respectiv minim 15% în cazul în care unul din parteneri este o întreprindere mare, cu respectarea prevederilor schemei ajutorului de stat, având alocat un procent de 75% din bugetul total al competiției.

Durata unui proiect este de minim 30 de luni şi maxim 36 luni. Finanțarea maxima acordată de la bugetul de stat pentru un proiect este de 2.000.000 lei pentru proiecte de tip 1 şi de 3.000.000 lei pentru proiecte de tip 2. Bugetul alocat proiectelor contractate în urma acestei competiții, pentru întreaga perioadă de derulare a proiectelor, este de maximum 550.000.000 lei.

Cererile de finanţare se depun on-line, în platforma http://www.uefiscdi-direct.ro, ce va fi disponibilă începând cu 26 septembrie 2011. Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 07.11.2011, ora 24.00. Redactarea propunerii de proiect se face numai în limba engleză cu excepția propunerilor de proiecte cu specific românesc.

Proiectele sunt evaluate de experţi recunoscuţi pe plan internaţional. Pentru fiecare proiect, cel puţin 50% dintre experţii evaluatori sunt selectaţi din strainatate, din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizatiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Experţii evaluatori selectaţi trebuie să îndeplinească standardele minimale de eligibilitate prevăzute în pachetul de informatii.